Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟνΤΑ τΟΝ ΜΑΤΑΣΤΚΟΚΟΤΟΤΝΟa0EM
ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ
Στήνουν ακραία πόλωση και ρητορική δικασμού για την επόμενη μέρα
Το παρήγορο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει ρίζες στα συνδικάτα , στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια και τέ
λος πάντων στους πυλνες της κοινωνικής ζωής της χρας . Να μην ξεχνάμε όμως και τις συμπεριφορές πολλν
συνδικαλιστν , συντεχνιν , αρκετν μίντια και δημοσιογράφων που είτε αντικειμενικά λαϊκίζουν είτε λειτουργούν
ως εγκάθετοι. Πίσω από τις συγγνμες
πραγματικότητα, που απαιτεί μεγάλη προσοχή και εγρήγορση. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλη πλάκα σελ. 6
ΔΚΑΗ ΑΥ
ΥΥΡΤΑ ΚΟΝΩΝΚΗ Α&
και τις μελιστάλακτες δηλσεις του Αλέξη Τσίπρα, κρύβεται μια ζοφερή
βομο1).
ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ: 1 ε
ΑP ΦΥΛΛΟΥ 549
ΚΥΡΙΑΚΗ
30/06/2019
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΤΥΕΙΑΚΗ ΒΟΛΙΔΑ
Κυριάκο, φτιάξε κράτ0s!
Σε πρόσφατη συνέντευξη του , ο Κυριά
κος Μητσοτάκης εξήγησε ότι μια από τις
υψηλότερες προτεραιότητές του είναι η
ψηφιοποίηση του κράτους. Εξήγησε πως
θα δημιουργήσει ένα καινούργιο υπουργείο ψηφιακής πολιτικής , το οποίο θα εί
ναι παρά τω πρωθυπουργό . σελ. 7
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Να καταψηφιστούν και γα
το μεταναστευτικό
Ένα από τα θέματα που ουδόλως μας
έχει απασχολήσει αυτές τις προεκλογικές
μέρες είναι η ουρά του μεταναστευτι
κού προβλήματος. Εξαφανίστηκε κ' αυτό
στο πλαίσιο της προπαγανδιστικής τακτι κής που ακούει στην ονομασία επιλεκτι
κή ενημέρωση- σελ. 21
αθμeς
3004Η
ΑΓΓΕS
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ
Δεν υπάρχει κράτοs-μέλs
των Ηνωμένων Εθνν
με το όνομα "Βόρεια
Μακεδονία"
-Οι νομικοί σύμβουλοι της " Επιτροπής
Ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρε
σπν " , οι νομικοί σύμβουλοί μας στις
Ηνωμένες Πολιτείες , επεξεργάζονται α
νομικά βήματα που απατεί το διεθνές δί
καιο για την τελική ολοκληρωτική ακύρω
ση της Συμφωνίας των Πρεσπν δηλ
νει με συνέντευξη του στο ΑΡΘΡΟ, ο
Κρις Σπύρου.. σελ. 10-11
Το τέλοs τns Παρακμήs
τεΛ0s
ακμηS
οΙ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΙΗ ΑΛΛΑ ΧΑΙΔΕΨΑΝ ΚΑΙΣΥΝΤΗΡΗΣΑΝ ΤΙΣ
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
Φασισμός Πολυτελείαs...
Τι είναι ο φόρος; Ο ρεφενές που βάζουμε
όλοι (όλοι) για να έχουμε κρατικές υπη
ρεσίες (άθλιες, αλλά αυτό είναι μια άλλη
ιστορία ) Αφού πληρσω τον φόρο, σε
ποιον ανήκουν τα λεφτάπου μένουν; Ανήκουν ΣΕ ΜΕΝΑ! (Κ αυτά που μου κλέβι
το κράτος με τον φόρο ανήκουν σε μένα,
αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία ) Μπορ να τα κάνω ό,τι θέλω; ΟΧΙ απαντάει
το κράτος. . σελ. 22
Οικονομίας και Οικονομικν επικαλού
νται, η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό , τακτι
κή που ως γνωστόν είναι ίδια προοδευτικν αριστερν κυβερνήσεων.
Τα λαμπράν επιτεύγματα των αριστε
ρν δικτατόρων στη Λατινική Αμερι
κή και αλλού , επιβεβαινουν του λό
γου το ασφαλές . Και από την άποψη νικής μεσαίας τάξης. Στο οικονομικό
αυτή , οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, από τη μια πλευ- πεδίο , η συμπίεση της μεσαίας τάξης
ρά υπερφορολόγησαν τα εισοδήματα στην κρίση δεν αποτυπνεται μόνο
από 10.000 έως 20.000 ευρ το χρό -στην εξέλιξη της φορολογίας . Αφονο , διέλυσαν αυτά που ξεπερνούσαν ρά και πολλές άλλες πτυχές, όπως εν
τα 40.000 ευρ , αλλά παράλληλα χάϊ δεικτικά, τις πιέσεις από τον ιδιωτικό
δεψαν και συντήρησαν όλες τις στρε
βλσεις και τις ανεπάρκειες της ελλη σίας , το κλείσιμο επιχειρήσεων . σελ4
Όσοι θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας
και οι συν αυτ δε ακολούθησαν αρι στερή πολιτική τα τέσσερα και πλέον
χρόνια που
νην οικτρά . Με βάση αυτά που παρέλαβαν το 2015 , η πολιτική τους ήταν
συνεπέστατη αριστερή . Όπως προκύ
πτει από τα στοιχεία
πέρασαν πλαννται, πλάυπερδανεισμό, την απλεια της εργαπου οι υπουργοί
Θέμα επιβίωσηs η ανταγωνιστική φορολογία σε
εργασία και Παραγωγή
Τα υπερβολικά φορολογικα βάρη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσδιορίζει
ο ΣΕΒ ως ένα από τα μεγαλύτερα βαρίδιαν για την ελληνική... σελ. 12
ΤΟ ΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
Το τέλ0s των θιάσων.
Οι εκλογές και η αρχή μας σεράς ετερχόμενων θεικν εξελεων στην οικο
νομία μας, πανς σηματοδοτεί και το τέλος της αραίας στρέβλωσης του πολπικού μας συστήματος που κορυφθηκε με την εμφάνιση-ενίσχυση κομμά
των- θάσων που πολλά στελέχη τους τίτοτα δεν έχουν να ηλέψουν από τους
πρωταγωνιστές των εκιομπν της Ανίτας Πάνια
Για τις αξοθρήνητες γραφικές φιγούρες που εμφανίστηκαν στην ολιτική ζωή
και που πατντας στην απόγνωση του δοκιμαζόμενου απλού πολίτη απέκτησαν
δημόσιο πολτικόν λόγο , υποχρενοντάς μας να ακούμε από αφασικές μπουρ.
δολογίες έως συνειδητά κουτοπόνηρα ψεύδη, φαίετα πως έρχετα η ρα να ξαναγυρίσουν σο περιθόρο. Aς ευχηθούμε αυτό που άρχισε με την διάλυση των
ΑΝ.ΕΛ να ολοκληρωθεί με την τάχιστη επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στην προμμημονι,
ακή θέση που του αναλογεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΓΕΡΟΥ
.Ν. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
αΤα Παιδία Παίζειο με τον Τύπο!
Προεκλογικό πυροτέχνημα , με αρκετή
δόση αυταρχικότητας, τουλάχιστον ύπο
πτη και σίγουρα φωτογραφική: Ετσι θα
μπορούσε να χαρακτηρισθεί η υπουργική
απόφαση που συγκεκριμενοποιεί τα μέ τρα στήριξης για τις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας . Πρόκειται για ακό
μα ένα μνημείο ασυναρτησίας. . .σελ. 8
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Η Ευρπη θέλει ουμανιστική εκπαίδευση, αλλιs δεν θα είναι
Ευρπη!
Έχουμε αρχμή δεια σημεία στις πολιτικές μας αναλύσεις βεβαιότητες . . . σελ 27
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Πωs αντιμετωπίζονται οι νάρκες του ΣΥΡΙΖΑ
Το κρίσιμο ερτημα για την χρα εστιάζεται στο μίγμα της οικονομικής. . .σελ 5