Πρωτοσέλιδο Real News: Ο Ιμάμογλου "παγώνει" τις κυρώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
VINTAGE
ΕΝΙΗ Ν Η
ΕΛΕΗ Μ ΗΜΥΓΕΑ
ΠΕ RΥΗΜ1ΤΝES4
ΓΝΩΡΙΣΙΕ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ e i
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ
ΜΟΔΑ ΜΟΔΑ
VINTAGE
ΝΛΕ 6ΠΗτι ΠΑ ΓHΤμμ1 ΤαψΗΤΑ
Ενας οδπγός για τν
Εναταξίδιστον
κόσμο
αυτν των συναρηαστικν
mpοστppικν ησμάτιων, an
τον γγάντο Διλόδακομέφι
τον φομερό Τupαwoσαuρο
ιστορία
του στυΑ
με Περίφημα pούχa κ
ανομολόγπα μυστικά
του χρου της
υψηλής ραπακής
ταυ
Οδηγos
Μ ΓΙΟμμΗμν
5ιακοπέs
ΚΚΟΚΙΝΑΝ ΔΑΝΕΙΑ
www.real.gr
ΚΥΡΙΑΚΗ
30.6.2019
ΤΑ 20ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 554
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΚΔΟΠΗ ΜΕ
ΓΡΟΙΦΟΡΕΣ
4,25 ε
ΑΠΛΗ
ΕΚΔΟΣΗ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
REAL ΜOE
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΣΕ ΤΙΣ.
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!
Ο ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΕΙΣ
ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΟΙ ΒΡΥΕΕΛΛΕΣ ΕΑΝΑΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
O IEL 17
Κλείδωσεν
ΠΗΓΕΣ Τs φνλονδικήs προεδρίas eλεγαν χαρακιηριστικά ότ
η Εκλογική ΕΠΙκρατηση του νέου δημάρχου αποδειNUEι οτι κάτι
aλλάξει και ότ 
-Τ..
ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ
ΤΙ ΛΕΙ ΕΤΗΝ α 0
nστέρas
βίασε ένas
από τουs 6onoφόνοus
τιns Enένns Τoα Πούδη
ΜΙΛΟΥΝ ΤΗΝ α?.
ΠΑΝD από 200.0 00 Ε του
δράστηs, συμφωνα
θύματοs
19χρονns
Που
κpω στούσε ο
με τι σημειωσει5 του
α N. Φinς, AA. Χαnς από τον ΗFΑΑ
π N. Αένδιας Γ Κουμουποάτος από τm Ν.Α.
Ο 1. 38
IEA. 32-33
ΟΙΑ 2 416, 18
11η1u
μΕμ
Ν0ΜΑυμ
ΗΕ πΗΜα ΠΠΤ1 .