Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27323
Αποκαλυπτικός
<χάρτηςν της
απασχόλησης
Ελλάδα
Σχεδόν άδειες οι εργαλει ο θήκες
των κεντρικν τραπεζν
Στα 50,27 ευρ ανήλθε το μέσο ημετου ΟΟΣΑ, δήλωσε στο
δίκτυο CN BC ότι ο κόσμος θα ήταν σε πολύ
χειρότερη κατάσταση
σήμεραν χωρίς τις προσπάθειες των κεντρι χν τραπεζν να εν σχύσουν την οικονομική δραστηριότητα την
ρομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη
πασχόληση στο σύνολο των κοινν επι .
χειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφθηκε στα 1.160,91 ευρ, όπως προέχυψε
από την επεξεργασία των Αναλυτικν
Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ ) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο
και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση,
μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 23,66 ευρ και
στα 391,32 ευρ , αντίστοι-ΣΕΛΑ
του 2018
τελευταία δεκαετία . Ωτο
στόσο,
τράπεζες κξέμειναν
πό πολεμοφόδιαν, δή
χεντρικές
λωσε .
Τα επιτόκια , ουσιαστικά παντού , είναι
στο μηδέν ή πολύ κοντά
σε αυτό . Και τρα γνωρίζουμε ότι τα επιτόκια
θα παραμείνουν χαμηλά για μεγάλο διάστη
μα, αυτό είναι όσο μπορούν να κάνουν οι χεντρικές τράπεζες,
χωρν της Ομάδας των 20 (G20) στην Ο σάκα της Ιαπωνί
Επιτάχυν ση των
έργων για
διασύνδεση
εθνικό και
κόσμο για να τονσουν την οικονομία,
δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (0ΟΣΑ).
Ο Ανχελ Γκουρία, γενικός γραμματέας
1είπου
διεθνές επίπεδο
ανακοίνωσε
ΑΔΜΗΕ
μια δεκαετία μετά την παδήλωσε στη σύνοδο των
γγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση δεν έ χουν απομείνει πολλά στις εργαλειοθήχες των κεντρικν τραπεζν σε όλο τον
Πηγή ΑΠE-ΜΠΕ
Πλήρη άρση των capital controls zητούν
ο1 επιχειρηματίες
Την επίσπευση κατά ένα έτος τουλάχιστον της τέταρτης φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων , καθς
και την ενίσχυση της διασύνδεσης με τη
Βόρεια Μακεδονία ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜHE, Μάνος, Μανουσάκης μιλντας σε
ημερίδα για το χρηματιστήριο Ενέρ
Η πλήρης άρση
των κεφαλαιακν
στην Ελλάδα . Τα μερίδια εξαγωγν της
ελληνικής οικονομίας , δυστυχς, παραμένουν σχετικά χαμηλά
αυξηθούν, εάν η Ελλάδα επιθυμεί να επι τύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυ ξης.
Τα ποσοστά τωνεισαγωγν και εξαγωπεριορισμν θα πρέπει να μπει στο επίγν θα αρχίσουν να αυξάνονται στην Ελ
λάδα μόνο, εάν η χρα μπορέσει να αυξήσει τον αριθμό
στρεφν επιχειρήσεων της ΣΛΑ
γειας.
και θα πρέπει να
μέτρων χαλάρωσης
τον Σεχεντρο των
πτέμβριο, που θα εξετάσει η επόμενη
βέρνηση η οποία θα συγκροτηθεί μετά
τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.
Αυτό αναφέρει σε
δρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
ρειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής , Βασίλης Κορκίδης.
Η τέταρτη φάση της δια - ΣΕΝΑ
των εξωκυ2
Προσανατολισμένη
ανάπτυξη της
Ελλάδας
Τράπεζα Πειραις
Αυξημένη
η συνεργασία με τις ΗΠΑ για
υλοποίση του East Med Act
δήλωσή
του ο πρόεστην
χαι του Περιφεη
ο σύνολο των ΜΜΕ ασχολήθηκε την περασμένη Τετάρτη με το  τροπολογία ) , το κάλεσμα για ρύθμιση του τραπεζικού κλάδου ή την ένταξη της Κυεδρος υπογράμμισε στη δήλωσή
του : η επιχειρηματική κοινότητα επιθυμεί την πλήρη άρση των capital controls ,
βασική προϋπόθε ση,
προκειμένου η χρα να λάβει την επενδυτική διαβάθμιση. Το ίγουρο είναι πως , η
ελληνική οικονομία δεν βρίσχεται ακόμα
σε ασφαλή τροχιά αναπτυξιακής μεγέθυν
σης, την οποία η χρα έχει απελπιστικά
ανάγκη . Κατά τη γνμη μου , με τη παρούσα κατάσταση, δεν αναμένεται υψηλότερη
ανάπτυξη το 2019 , δεδομένου του δυσμεκαι ρυθμιστικού περ βάλλοντος για επενδύσεις και ανάπτυξη
Η σταθεροποίηση του οικονομικού
κλίματος συνιστά ευκαιρία για την ελληνική οικονομία , στε να αξιοποιήσει τις
συνθήκες και να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση. Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης προέβησαν σε αναβαθμίσεις της αξιολόγη σης της χρας κατά τη διάρκεια του 2018 και εντός του
2019 από τη βαθμίδα Β προς τη βαθμίδα
BB , εν θεωρούμε ότι η θετική δυναμική
της οικονομίας σύντομα θα αποτυπωθεί
στην αξιολόγηση της χωρας ΕΛΛΑ
με περαιτέρω αναβαθμ που αποτελεί και
. ένο
νούς φορολογικού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα