Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε !
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1352 ΕΤΟΣ 31ο ΤΗΛ.: 26510 22044 . FAX : 265 10 79437
ΤΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ -mail: [email protected]
Η Ενωση Ιατρν Νοσοκομείων Ιωαννίνων, δηλνει:
ΤΡΤΟ ΚΟΣΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΑΝ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΕΩΝ ΝΑΣ
Τα ράντζα κατέκλυσαν τους διαδρόμους
Μια εικόνα τουλάχιστον ζοφερή περι - δωσαν , η κατάσταση στο Πανεπιστη
γράφει η Ένωση Ιατρν Νοσοκομείων μιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων χαΗπείρου στο χρο των Δημόσιων Νοσο - ρακτηρίζεται από έλλειψη ειδικευομέ .
κομείων κάνοντας μια συνοπτική ανα - νων , ένα δυναμικό κακοπληρωμένο,
φορά στο πως βινουν οι πολίτες της χωρίς ρεπό , κάνοντας πολλές φορές
Τ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
περιοχή μας σήμερα τις υπηρεσίες αλλότρια καθή κοντα με αρκετούς υ
για άλλα
σnE0α σε όλα ανεσιέmς τα woσηλευτικά ιδούατα τηe Ηπείοου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέ - νοσοκομεία , Συνέχεια στη σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Δ6θηκε εντολή να τρέξει η διαδικασία για να μπουν
29 στους 30
τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων
Καλημέρα σας , τηλεφων από το γραφείο του τάδε!!
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Έρχονται επιστροφές φόρου | μον
την Πλάτη στη
Πριν από τις εκλογές
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ρύθμση χρεν
σταν Εφορία
α Καλά , εμένα πήρατε , βρε παιδιά ; Τον
χολλητό του : Εμένα που είμαι κάθε μέρα στο
γραφείο του; Δεν χρειάζεται να με ξαναπάρετε. Θεωρήστε με δεδομένο!s τους λέω και
ησυχάζω .
Την επομένη, άλλη
κλήση: Καλημέρα
σας , τηλεφωνούμε εκ
μέρους του υποψηφίου " δείνα" , μου λέει η κοπελιά. Ναι, αλλά
Πατάει γκάζι η Εφορία προ κειμέ
νου χιλιάδες πολίτες που έχουν υποβά .
λει τη φορολογική δήλωση τους χαι το
εκχαθαριστικό σημείωμα που προέκυψε είναι πιστωτικό , να λάβουν
άμεσα την επιστροφή φόρου .
Στο υπουργείο Οικονοανησυγία την ποε ία.
Σνέπ τη ελί 2
των αιτήσεων.
Σύμφωνα με τα τελευ| ταία διαθέσιμα στοιΚαταγγελία της ΠΟΕΛΗΝ για μεγάλες
καθυστερήσεις . Αναμονή για 9.000 δικαιούχους
κ5 mποόθε
Μπάχαλο ( και) με τις
συντάξεις του Lbiμoσίου!
03 ηgΣ
οενyηφις0 στην ΑΟκαδίαν λέω θριαμβευ χρεν έχει υπαγθεί ως
τρα στη νέα ρυθμιση.
ΑΕωματούχοι των ευ ρωπαϊχν θεσμν εΓράφει ο
Ζ. Πανταζήs
Δικηγόρος
δία χαι γνωρίζετε πολλούς Αρχάδες!μου
λέει εκείνη πιο θριαμβευτικά . Βρήκαν ότι
αναχατεύομαι με τα τοπιχιστικά μας χαι με
στόχευσαν . Κι έτσ , ενδίδω χαι πιάνω χου ε τα αάγια χματαν ..
Αργότερα , άλλο τηλεφνημα . Σας παίρνουμε εκ μέρους του
"τάδε" υποψηφίουν μου λένε . Βρε παιδιά, στα Γιάννενα ψηφίζω
Συνεχζονται το άγριο δού
λεμαν χαι η πρωτοφανής ταλαι αm
βέντα. Δεν παίζουμε
του αναμενόμενου ανταπόχριση των οφειλ .
τν . Αυτό έχει χαταθέμα της χαταβολή- τν
ξεων. Στις διαμαρτυρίες των
Συνέχε σm σιλί ι
μια ζωήν απαντ , δήθεν δυσθύμως . Σνχεα στη συ θα 3
γραφεί νέχεα στη οελ. 2