Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Κοδημρινή οικονομική eιδική cgμερίδα Διακηρύξευν- Δημοπρωστν
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6797
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρωταθλήτρια
υπερφορολόγησns
στα ακίνητα
η Ελλάδα
Εκτός στόχου οι εισπράξεις
ληξιπρόθεσμων οφειλν
ειτοόΕε λnEποδθετου ελληνικου Anu.
σίου , οι περισσότεροι
εκ των οποίων είναι
φυσικα προοωau
σμων οφειλν (αυτν
που δημιουργήθηκαν
πριν από το 2019 ) στο
σει χρέη υψους 1,144
δισ. ευρ στα οποία
έχουν επιβληθεί και
έτους σε οχέση με τον
στόχο, εξαιτίας της
νέας ρύθμισης των 120
Στη συρρίκνωση των
αγοραπωλησιν ακιo oνηo
ρεία των εισπράξεων
είναι εξαιρετικά π.
θανό να δημιουργήσει
προβλήματα στον πpoένουν διαμηνύσει και οι θεσμοί στην
ελληνική κυβέρνηση.
Η απόκλιση προς το
347 εκατ. ευρ. Συνολικά έχουν ρυθμιστεί
1,492 δισ. ευρ . Αυτό
που δεν
των τελευταίων χρόνων. Οπως σημει.
νουν οι αναλυτές
του ΣΕΒ , με την υπεργης
υειθηκε
σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για
αγοραννεια στην 11
μπορούν
οι ΑΟΥές είναι το oό
που θα εισρεύσει στα
ταμεία του Δημοσίου,
καθότι η ρύθμιση θα
σμα το ποσό να αυξη.
θεί περαιτέρω . Σημα.
σία πάντως έχουν και
περίπτωση , οι δύο ρυθμίσεις οφειλν προς
ταμεία και εφορία απονήτων
κρίσιμο στοίχημα Μα
την επόμενη κυβέρ.
νηση. Σημεινεται ότι
120 δόσεων θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό κενό ύψους
νουν στη ρύθμιση. Ηδη
η Ν.Δ. έχει ανακοινσει ότι θα βελτισει
την υπαρχουοα po
95 εκατ.ευρ. με τάσεις μεγέθυνσης οι
οποίες , ωστόσο , θα
ΜOUC μήνες όπου η Φορολογική διοίκηση θα
έχει αναλυτικά και ποι.
οτικά στοιχεια ,.
τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Με βάση όμως τα ση.
μερίνά δεδομένα και
ολονιαuους το
ποσό που υπολογίζεται
να εισέλθει στον κρα.
μικο κορΒαν
ευρφ.
Βέβαια , το επόμενο
τρίμηνο αναμένεται ν
επιτόκιο από 5% σε
3%, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει του
ΔΕΛΛΗΕ
Εκδόθηκαν
500.000 εντολέs
ρσουν τα χρέη τους,
από την άλλη πλευρά σμό , εξέλιξη που απειόμως θα δημιουργήσει
Πο0Βλήματα στον προυπολογισμό . Σε κάθε
τρέχοντα προϋπολογιΤ4
ενταχθεί στη ρύθμιση
των 120 δόσεων .
, 2υμφωνα με τα τ διακοπήs ρεύματοs
λόγω χρεν το 2018
λεί τον στόχο του
συατος 0 oποίος κι.
συνέχεια στην 10
ρύθμιση έχουν ενταχ.
οφειλέτες με αποτέλεΑTM:
Περισσότερες από
500.000 εντολές διακοπής ρεύματος λόγω
χρεν εκδόθηκαν το
Οι νέες χρεσει
ανά τράπεζα από
την 1 η Ιουλίου
που 200.000 από τις
αρχές του χρόνου
μέχρι
οποίες , όπως επιση.
μαινει ο ΔΕΔΔΗΕ,
σήμερα ,
λεσματικότητα παρά
τις ελλείψεις προσωπκού και τις λοιπές ερ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9