Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουνίου
μεπρα ονοτου.
ελεύθε0ο,
Τιμή φύλ.:0,50
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμν
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε-0.Τ.Α)
Καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή
| Σερβίων-Βελβεντού για ανευθυνότητα ,
αδιαφορία και ανεπάρκεια
ΕΚΑATΕΝΕΗ
ΓΝΗΜΠΟΝ
Σελίδα 9
(Εκρηξην
Παναγιωτάκης: Αν πρόκειται
να μπει στρατηγικός επενδυτής
στη ΔΕΗ πρέπει να μπει άμεσα .
πριν την πληση
παραγωγικν πακέτων
Σελίδα 7
της μερικής απασχόλησης
το Πρτο πεντάμηνο
Τα δικαιματά σαs ,
όσα Πρέπει
να γνωρίζετε
Παράταση αντιρρήσεων
δασικού χάρτη
Κοζάνης -Χορτολιβαδικά
Σελίδα 13
ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σελίδα 17,
Ημερομηνίες Εγγραφν
- Μετεγγραφν
οι νέες
χρεσεις
ανά τράπεζα
από την
1η Ιουλίου
Σελίδα 24
Μήπως φταίει
που είσαστε "στόκοι" .
Το μυστικό της noλιτικής καρέρας , όπως άλλωστε και της |
|καριέρας στη δημοσιογραφία αλλά και στις mεpιooότερος δρ .
pωτου
Με νέο κανονισμό έρΙρΟντέο Σηnuesiα Δεν νΤ uBe
lαδάμαστου αλλά το πς θα κατέβει. .
χονται χρεσεις από
τα ΑTM προβλέπει την
εξομοίωση των προμηθειν τόσο στο εξωτε .
ρικό μίας χρας όσο
και στο εσωτερικό
s μp τοήληλmεin Ελόντατο f
Ιαυτν όμως θα κατέβουν όηως πρέπε, όταν rpenει και ακόμη
ΠΟ λίγο θα καταλάβουν τι mήγε στραβά , για α το αnoφύγοuν
| Παρατηρ εσχάτως τόσο την ηγεσία της απερχόμενης κυ| βέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ό00 και τους κύκλους των διαμορσΤ
: γνμης της μες
Σελίδα 15
συνέχειο στη σελίδο4.
ΚοΚΟΣ Θ