Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κινηματογραφικός
ρομαντισμός κάτω από το
φως των αστερινω > σελ. 10
Εγκαινιάστηκε το Πολιτικό
γραφείο του Ν . Κρητικού
στη Σπάρτη > σελ. 8
iπροκήρυξη
του Πρωταθλήματος
της Γ ' Εθνικής> σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 | Έτος 23 Αριθμός 5678 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-mailinto @lakonikos.gr .www.lakonikos.gr
Αυξημένος κίνδυνος
Πυρκαγιάς σήμερα
στη Λακωνία
Τσουχτερά πρόστιμα σε δήμους
Που δεν ανακυκλνουν
Ποινές 1.000 έως 100.000 ευρ Προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση
Πολύ υψηλός κίνδυνος Πυpκογιάς [κατηγορία κινδύνου
4 για τις Περιοχές των Δήμων
οuτκονια
ανακύκλωση
' εδ, μόνο
εδ, μόνο
uοωγνηνΛD
Ευρτα, Μoνεμβάσιας και
Ελαφονήσου Προβλέπεται για
σήμερα Σάββατο (29/9 , σύμσυοκευοσιν
συσκευασιων
φωνα με τον Χάρτη ΠρόβλεΨης Κινδύνοου Πυρκαγιάς πou
εκδίδει η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας του
Υnουργείου Εσωτερικν &
Διουκητικής Ανασυγκρότησης
(www.civilprotection.gr).
Υψηλός κίνδυνος για nuρκαγιά (κατηγορία 3) υπdρχει γα
περιοχές των Δ. ΣΠάρτης και
Αν. Μάνης
Δεδομένης της κατηγορίας
κινδύνου 4,η ΠΕ Λακωνίας
Βαριά Πρόστιμα anό 1.000 έως Υποuργείων Εσωτερικν και Βολή ετήσιας απολογιστικής έκ - των Προστίμων έως 50% για
100.000 ευρ στους δήμους της Περιβάλλοντος , Πou συνυπο - θεσης/έκθεσης προγραμματι - όσους δήμους συμμορφνονται
χρας για ηopαβόσεις στην δια - γράφουν οι υπουργοί κκ Α Χa - σμού στον Εθνικό Οργανισμό και Προσουξήσεις για τους υπόχείριση των anoppιμμάτων και ρίτσης και
του θεσμοθετημένου nλαισίου καθορίζει τις κυρσεις για τους ζουν τις 100.000 ευρ , ότανο
για την ανακύκλωση , Προβλέ- δήμους , με noινολόγιο και δήμος δεν έχει οργανσει την noooστού 7% των ετήσιων εσόσυνιστά στους Πολίτες να είναι
ιδιαίτερα nροσεκτικοί το Σα Βατοκύριακο 29-30/6, να
naίpνουν μέτρα αυτοηροσταΣ. Φάμελλος , Ανακύκλωσης (ΕΟΑN) και αγίτροπους των ΠαραΒάσεων , nou
φτάνουν έως την nαρακράτηση
σίας κοι να αnφεύγουν
ενέργειες στην ύnaιθρο.
Τα Πρόστιμα ξεκινούν οnό μοτικν αnοβλήτων συσκευαnou δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και
ίθεται σε άμεση έφαρμογή. Η 1000 ευρ για aπλές nopαβάκονή υποuργική απόφαση των σεις, όπως η εκπρόθεσμη uno - Προβλέπεται , επίσης μείωση σμού . συνέχεια σελ.
ται από το ενιαίο ανταποδοτικό
nnldoeue wy 1211
μpοΟχη καλούντοι
να επιδείξουν αγρότες. κτηνοΙδυ
ΙΕλος καυαριοτητας και φωτιτρόφοι, μελισσοκόμοι και όσο
απασχολούνται στην ύπαιθρο
Συνέντευξη Π. Δούκα
Διοίκηση με συμμετοχή
και ανοικτή αγκαλιά προς όλουςν
να aπoφύγουν ενέργειες Πou
μπορούν να Προκαλέσουν
nuρκαγιά από αμέλεια.
Τέλος, η ΠΕ Λακωνίας καλεί
τους Πολίτες να τηρούν τις
αnαγορευτικές διατάξεις κυκλοφορίας οχημάτων
Το άνοιγμα στην αντιπολίτευση και το πλάνο για την αναγέννηση του Δ. Σπάρτης
: δασικές περιοχές σύμφωνα με
σχετική απόφοση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου . ο
περιοχές αυτές αναφέρονται
σε απόφαση της αντιηεριφε ρειάρχη Λακωνίας Αδ . Τζανε χείρα συνεργοσίας και συνδιοίκηoης στις nαρoτάξεις της αντιΠολίτευσης Πou θα απαρτίσουν
το νέο Δημοτικό Συμβούλιο,
επισημαίνοντας θα nροτείνω
αντιδημαρχίες στους επικεφα λής .
Για την επόμενη ημέρα στον
Δήμο Σπάρτης , τις ηροτάσεις
και τους στόχους του μίλησε (
νεοεκλεγείς δήμαρχος Σπάρτης
Πέτρος Δούκας , σε συνέντευξή
του στα ηεριοδικά Votta South "
& "Volta
Μων συνδυοομων
ατος σε Σηάρτη και
Μυστρά.
Mίλησε για τις ηρτες κινήσεις του στις ηρτες 100 ημέρες θητείας του , εν έτεινε
Δεν έχουμε εμείς το μονοηλιο
γνσεων και ικανοτήτων και
διάθεσης για nροσφοράν.
συνέχεια σελ 9
Περί της Πλατείας
της αγοράς
του Δημοσθένη Ματάλα
, σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα