Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

29

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5174

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΕΙ Η ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Απαραίτητη
η ισχυρή εντολή για
την επόµενη µέρα

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Ν.∆. ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΗΣΥΧΑΣΟΥΝ

Στις 3 Ιουλίου
ο Τσίπρας
στην Πάτρα

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 47

ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Χρήσιµη
η ψήφος
στο ΚΙΝ.ΑΛ.
ΣΕΛ. 11

Οι νικητές
της Αχαΐας

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

Πολιτική χωρίς
φόβο, αλλά
µε πάθος
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 25-29

∆εν υπάρχει
ούτε ευρώ
για την SL 2!
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «ΠΑΤΩΣΑΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 18-21