Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ερδομαδιαία Εφημερίδα
www2n26εela.g-2 00έ
ΕΤΟΣ 19ο-Ape
Φλλα 807
Age, ΠAΑΣΕΗ 23 ιονοor 209
ΑΓΓΕΛΙΕ ( 26410 49000
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΟΧΙ ΠΑ.
Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους...κι τίπστα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν
δεπ χομένο.
Θέση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Ξεκινούν τη Δευτέρα 8 Ιουλίου
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
μιρές αγελες
γαγαρσονέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικίαση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΥΓΑΣ:
rάνω αrό 62 δομερίσμα τ
κα γκαροονέpς poενe
καση θαβράτε σε αυτήτην
όδοση τικ Αναγγελία.
6ιατοντάsς άλλς ΜΚΡ
ΑΤΕΛΕΣ ΣΕΛΔΣ 1522
Κανείς Ελληνας
δεν θα εμπιστευθεί
τον κ. Τοίπρα για να
μεισει τους ψρουφ
H Fraport Greece
διοκληρνει
την επένδυσή της
στο Ακτιο
evaia μνon μton των φo ou a
άn η εοο τόξι χρεoζε μο με
τοpοueμστε εnovotoησόο ο φόομα
τηςεoeευση nouea rpouho ad
σνοδκό τικονονή κικότα, o
υπoήpoς Βounauτς της Νασέντt
Snmounopαrέρnos otν Ανογγεα.
ΣΕΝΔΕΣ 67
Σαδάμέσα στα ετόμενα
550 ponα ανένπα να
mρoδo στοοό a λαγς εν aι στενδσαν
rouovται στα 14 ntρpe
poaά apοδρόμα noυ δο
Σφτα Fapon Gree
Η παρία έχε στη διάθσή
ης 4 χρόνα γα την napo
δοη των pων, τα απσία ξ
ησaνστικαχές του 2018
Προ των mυλν εναα θφνές εστσεις του 01, Στην αναμοή ο κατανολωτές κα α κπαστηματάφχς να "ανόο στην αγαpά Ξοαvoν στις 8 loυίouοσσoς Μeprότε θα δαρκίoυν
καοι βασυές οδηγις από την ΕΣ Πρόστηα από 500 ευp γα τους πηραβάτες ΣΕΝΔΑ 14
ΥPΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η δικτατορία
της μειοψηφίας
Συνεχής εκπαίδευση
των γιατρν
Νέο πρόγραμμα για
7.000 εργαζομένους
Ηουή γαοyκή novoaτμα της οpστ pοςα όn τν δάρa υK κτσοίτες.
λατουργούoωςpετa yακe rpoo οκό
Δημοράτη κ. φυοκά putεpόο dλη την
δasa της μτωολίτουσης . ΛΔΑ
Απόφaση γα την συνοή οπδευση των α
τρν και η δαγωγή συνεδρνuτεγpoφη ατό
τοΥουρroΥγoς Yπoγοpoς τoτν και σ σε
τκή Εγκα η στίa αpoρά στς λστοέρςτης
διασγάνωσς κα χoηα δάτησης rων δoaστη
ριοτήτω εκναίδu ης ΣΕΛΙΔΗ 14
Απότις 29ououoa α δoάση wυ ΕTA
όφους 22.4 σ. ευρ για sioυoη 7.α0 pγα Ενωντου δκού ταμάι Αφερά στην φοτ κή βruης των όοων στασχάλησης κ σταr
Yοματnς wυς ητdτηα Η δράση ολολη
ρντα σης 28 Δομβρίω 2020. ΕAΔΜ 14
1ΕΝΔA &
nME Τοέλοp
POOFMΜA lτοpς μνα πράη ρα
00Η vίστuoη κα onwτoσε oί
Επβεση σε γατρό
του οσοκομείου
ΙENI-Γpopa ο nuτοκ opoλος
ΣΣγαφότου Γb Νοσo
καυκίου Αγρνiου επθηε
μμουνς στο nρόσuno
δoς 34poνος Το στεοόδο
ονέβηυν Τ 25 boυίσα
Σ βάρος του δράστη σημα
τστηκε από τους αστηνομούς του Τμήματος Αγροου
δοαγραφία ια στοdνδυνη.
aματή βφη κα ιατά
ραη ooής εpήe
Αιτωλοακαρνανία
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΥηowHoιοε ΒΟΥΛΕΥΤΗ με δύναμη!
5SPLOsυVANOS
www.livanos.gr
EΑ ΔΗΜοΤΑ
ΕΝΛΑ &