Πρωτοσέλιδο Ηχώ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 11ο
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ, 534
ΟΥΝΟΥ 2019
ΤΕΙΑΡΤΗ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΟ
Emailt ixο @nextn et.gr
Site: wνw.echoflorinn.ar
Εβδομα διαία Εφημερίδ α τns Φλριναs
Κεντρική
Ομιλία
του Πρωθυπουργού!
Αλέξη
Τσίπρα
Το υπέρ Η yράφημα
της εβδομάδας
αΤο όπλο των Πολιτικν
είναι η λήθη των λαν...ν
αάδου 20042002
/poniouν τα anaνομrοτεί απου τελταιαρέnΕκε
τοά eλΗ mνται
ταίτιττmε εία λαm
Ανnatnnοπιάει εm ενο αλό κα είαιτρσήλίο nολύ σουε
ροoερους .
τροτής λavΚλντou νapua
Κένμα σή0 ε-ή μαλονοpεoε θuuo
στε-naες κιβεστήσεις υθυνστα γα υ ποραonon tr το κεαε
ΚAnKΟ Μ Μa Dnοοικένταν
pωα-λοοσκούφn κατo Πάκn nenτaσau. Πέτε Πραd
2 oh mν Mon.
vaνταuυa
ν να ουηΚα.
ΗΑ φομε ν oaν
ανoμοua
ΑΤΟΥωετ ηνα Πanδρέοu, nou δα Καpομαή φομτλαμκε μένη εύn Aoτ
Φλρινα
δεθη τη κρέρna
ουπoία νκλθιαai maΗιαΜοο ν
καο τ m Μ
a wΑΜ
Νέο Τμήμα Περιφερειακής και
Διασυνοριακής Ανάπτυξης στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
μ ει ρ
α ε σ
μ o mαα
συς ελστς τουaroo9ου του 2015 μπα τηνποm της θέρναυς
oοβoυλευτή εξοφονοη. Αγιθ amμ ΝΔουμρατησε το
τiρυγητο αξανmme τς Ε Υ
Ο Aω α
Μνημόσυνο στο Πισοδέρι στη μνήμη των
25 ιερέων που δολοφονήθηκαν κατά τη
διάρκεια του Μακεδονικού Αγνα
Βληματκά Ρόσ m ποoδου οανης ω το νυκ ρόδρο um
τnopγoς της ΝΚήτσεσσίηρωτήτουpό Δοonς Anana
α Γιορτή των λουλουδινο και
αναβίωση του έθιμου του Κλήδοναν
από το Λύκειο Ελληνίδων Φλρινας
noγnοους σαδνn Χοπόσmενα κοδν τοαοoτούνα,
κο αν τ
naλd συνa Το oτίρο m
τnaτοmα
Τι ηροβλέπει ο νέος Ποινικός Κδικας
για τις τροχαίες παραβάσεις
Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε
το 5ο Φεστιβάλ Επιτραπέζίας
Αντισφαίρισης Φλρινας
a νoμ υ
oνέia έκαν aν ό, n nεpνoύσε anό ο χέp τους γα νο τmν εξaγ .
" ν ΥΡΖΑ
τοονοφέρουν στν εξουρίa, Ο είθίας ης ΝΛ γαm εριοa με
οτν nm
Κα φονεαonε nοο μρ Ηο Α
ζoravaτnβρβοο συrm N4 το κόμμα nou την περδο 2004-2009
tίναξε
3 ΜΦΙΑ
μηάντα στον οέρα κα οδήγησε στη χρεoοnία.