Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧιτικηΔιαφάνεια
E) ΕΛΙΑ
ΕΕΛ) ΜΑΑΙΛΙΛ ΕΦ Η ΕΡΙΑ
ΑΝΕ ΕΛΡ 1 ' 1i
25Lrthr 2119-Πη Πρσκον 90)0 βγε20g Api) Φ 900-Πμή m 1.00E
ira Hepiαω 1
σητiioδ0
Ιο ΕNΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙ0της Χίου ΕΙΔΗ ΔΩΡΑΝ0εnή
pAnuepα,
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ : ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ - ΕΝΕΧΥΡΑ
4 10 ΡAΚΙ0ΘΩΝα 7, U
105.0 1ΟΥ
Σ1307ΕΕΗ 1ΟΥ
Βολυτεγτίου 1 ΧΙΟE - 2 oχοg & pman iφνo)y Τη. 227 8%, 6936146 wwMthoenbirog ΑπtταΖΑ2 00ΜΜΗΚΕνeείσε
Ποσοχή πκmυρκαέΠogu σετοχτότοα!
Πολυυψηλός κίνδυνος υρκαγάς σανπσιά τωυ Αγρίυ
Δουλειες, ναυτιλία και το άέδια
γιατη Χία στΝη0εκλογικήίομιλία
tmυ ΝότηiMhάρoκη σηνΑBήνο
Νoτης Α.
Μηταράκης
ομμοτα με τοχορτη Πρόβλεμι Μσ0ιου Πυραγε nουaδιδει η rεvκή uμμτεα noλαικήα Προστ οs
Τrουρεbυ
nupκενΜ τ Περμερημ Pasuha δυ
Πapaλλpia , η tvική rpαμμεπεα Πoλnικs hpoωoks συνiσι .
στουε noλtas u εNuι Sκnspa ηρoσεα κoί και να aroε0ουν εEρ
ΑΕi τα ΓΑ ε ατνγακαhIatimν
κα3αρωμο0 n aphon μηυν ημετων, nou npρκαίοον σππnθhes
210 0ndeEuη μευδκυ σιουμιαλno κEn Ενομuσαας νu
α τορμε
Σννααι οι βέδ 3
Εngrs υπέθυμεπαι δτί κατατηδερεsο τrο σντιnuρι hapieSoυ
anaoρεθεται ηιαοση τον αγρν, Σεπεριπωση nομ απιθημεδ0ν
rαμέσωs τν
Aπεργία ΠΝΟ-Χωρίς λοία.
tnv Tέτάρτn 3 loυλίου
nupooβεστιή Tonρεσίαπον αρβμά Οτοs 193
3W80 ΗΕ2Η
Πλησιάζει ηρα της κάληης της nς Ιούλου
γιά Τμήμετ
νμα επxΡΣΤΣΙ aίοθnoη φτι η
hένα ημέoa έμειηv μέχοι τ eθνικa
εκρ τos Τ bunυ 2010
Αντο noβa5ιομα κπ αγoάφe n ΝΔ
Βυμμποκήπεεκληιs τα Tra suaι επουκνnοa τη 25a Niουσυμέπεον μΕ
τον nooτο γμοo πων απο5οικοτΠεπαια Sn053χαπη55 Πnonoeeara μhou. ο br2φο05 σίν μι
ΤΕ 195 μαυάθεs υπέο ια ΝΔΙ ενω
mn δrνυο μή φρί και
νaι το Kiνημα Ahnavάσaνοα
έ ρλοεβδα.
νοντεε ηpοοπό 6,6%
αo1 KNnng noinoaν εναν noρωαλα
Κωυ pOΥμε αιείτί ωπα ίαυ SΒΙ οuενρυ εvenlaν
5905Α να ν sίκε n u ε ΤοιS τα Πος
μετα είνaι δεpoταικά. οf ahor θα ίνοuν ματοχείοι και
Πnά συτοί nau θa noo inaοu πε κα na αήπάκαι nρol.
είναιαυmoinομ θa επηεgο υν να μον Πeosεn80 ν στα εno-το συνσnικό κίμα ενει aοεετά μποτον ικό
5εοlhaβα
Σος mροσκαλ
στην Κεντρική Προεκλογική μου
Ομιλία στη Χίο,
Εσ1s 5
spints
μw Παροπεuή 05 ouiΚο 2019 mρα 1930
am Esoκεa Χpnς (ίας
Νότις ΑΜητmooς
Drepoύe
A Σ .
, ΤEL.+30 2271042158
ΑΠΟ ΨΗ
ΔΙ ΕΑΣ Ε
ΣΜ ΕΑ
ΟΙ ΣΚEUEΙΣ ΜΑΣ
i τού νκiτoμυκκό Ανολη Εμπα
ATyΑΜα α τομα5
Πaηoοtn Ghn inc καλι nK Τme76ςΙουoυ
3ο0 urdΚΗΗ
33 ΑECEOU ν Chios
FB Caprice Cafe Bar