Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
4ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιουνίου
Sμέχρθανότου
Ελεύθερο ,
Τun Φύλ.0.50 ς
Καθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον 11
Ξεκινούν οι αιτήσεις
από 15 Ιουλίου
Ο προυπολογισμός της κάθε ατησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρ
Σελίδα 12
Το ειδικό πριμ
κτηνοτρόφων
Μηιβλος iαφοφ
-Στα 247,9 ευρω ανά ΜΜE Μονάδα Μεγάλου 20ου) το πρ4
Φ0ε nnimis για Aγοπροβατοτροφία Δυτικής Μaκεδονίας
Σελίδα 11
για την Πρτη κατοικία
Τελευταία ευκαιρία
για τη διάσωση tns nρτns
κατοικίαs τοus και τη ρύθμιση
tns οφειλήs τoUs μέσω
tns nλατφόρμαs , Πoυ θα ανοίξει
τη Δευτέρα 1η Ιουλίου
Εθνικές Εκλογές 2019:
Οι υποψήφιοι βουλευτές
των κομμάτων στην Κοζάνη
Σελίδα 13
Προκήρυξη διεθνή αγνα θαλάσσιου σκι
<<70 ΑΛΙΑΚΜΩΝ
ΕΦΚΑ: Δεν
Σελίδα 14)
θα δοθεί
ΟΡEN 2019
η αύξηση
ΑΤΟΕΙΣ
στις 5 & 6 Ιουλίου
Το στοίχημα
του κ. Μητσοτάκη
Σελίδα 24
στις συντάξεις
χηρείας
|ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
| ΚΟΖΑΝΗΣ
Η συντριππική επικράτηση της Ν.Δ. στις ευρωε .
| κλογές και η τροεκλογική ατμόσφαιρα ενός ητ|τημένου και παραδομένου στη μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ
Ιδημιουργεί τη γενική αίσθηση πως στις 7 Ιουλίου!
Μnopεί
(26/06)
αύξηση στις συντόξεις χητην Τετάρτη
ανακοινθηκε η
τοδυναμία παρά την αναμενόμενη αυξημένη
| αποχή από τα "μπάνια του λαούν. Ο κ . Μητσοτά.
| κης θα βγει από την εκλογική διαδικασία κυρίαρΙ χος και έτοιμος να βάλει μπρος το σχέδιο
|οικονομικής ανασυγκρότησης της χρας και,
, συνέχεια στη σελίδα 4
θα πoέπε.
-nάyo . , καθς σύμφωνα με
αυτό το μήν .
Σελίδα
0ΟΙΡΙ Ο)
Ε2) Α-)