Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:







Recognized text:
9) ιA ρ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ (40ΙΡΡFAΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΙΟΥΝΟΥ 2019
Ο ΠΡΑ ΣΙΩ Ν
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12295
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΣτΟ Eurogroup της 13ης Σεπτεμβρίου το ραντεβού του νέου ΥΠ. ΟΙΚ - δανειστν
Περίοδος χάριτος 60 ημερν
στη νέα κυβέρνηση της Ν.Δ.
στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολο- Αθήνα θα αποτελέσει ευκαιρία για τα μηνύματα
Vισυού
που θέλει να περάσει η Κομισιόν στο νέο κυβερπρτο πεντάμηνο του έτους
δείχνει ένα απροεκλογικό άλμαν 2,6 δισ. νητικό σχήμα.
στις δημόσιες δαπάνες, μία δημοσιονομική νάρ .
Όμως η νέα κυβέρνηση θα έχει τουλάχιστον
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η περίοδο χάριτος έως στις 13 Σεπτεμβρίου όπου
Πολλοί επισημαίνουν ότι η πρτη αξιολόγηση Ελσίνκ ο προγρομνμ r Αθήνα
θα γίνει στις 16 και 17 του επόμενου μήνα, λίγο
έχει προγραμματιστεί αμέσως μετά το Eurogroup
στα μέσα Σεπτεμβρίου .
μετά τις εκλογές, καθς στις εν λόγω ημερομηνίες
το συνέδριο που διοργαννει ο Economist στην
Σελ.2
Γερμανικός Τύπος:
Το τέλος
του αερντογανισμού
Την 1η Ιουλίου
ανοίγει η πλατφόρμα
Ανησυχούν οι αγορές
για γερμανικό έλεγχο
στην ΕΚΤ
Η Bid σχολιάζε: Δεύτερο χαστούκι για τον Εργια την πρτη κατοικία
ντονη είναι η ανησυχία των επενδυτν και
μων αγορν , μετά τις πληροφορίες ότι στο
Ευρωπαίχό Συμβούλιο λείδωσε. η υποψηφότητα του διοικητή της Βundesbank , Γιevς Βάι ο Ντράγα στην Ευμοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης ο πολιΤικός του αντιπολιτευόμενου Pεπουμπλικανικού
Κόμματος Ιμάμογλου κέρδισ με 54,03%.0 δημαρνάα την ερχόμενη Δευτέρα , 1η Ιουλίου, η λειτουργία της
ηλεχτρονικής πλατφόομας nα την προστασία της πρτης
κατοικίας . Σύμαωνα με τον προγραμματισμό της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους , η πλατφόρμα θα παραμείνει
ρωπαϊχή Κεντριχή Τράπεζα.
Ο Γερμανός χεντριχός τρυτεζίτης ήταν ο με .
γαλύτερος επιχριτής της πολιτιχής Ντράγκι , που
ριονα αντρα αυατα, Αυτό τονωο αο Εν.
ρτογάν , ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Κωνσταντνούπολης μεταξύ 1994 και 1998. Όποιος κερδίζε
νouo κεροιει Την Τουρκία .
ανοιχτή για ένα εξάμηνο, μέχρι το τέλος του 2019 .
ατφoρμα εχτιμάται ότι θα ειναι την
ουργική από
το 2οινό νι συα. Η ΕΚΤ ααίνεΤα ότ νή
τη φορά από την ίδρυσή της περνά
κό έλεγχο . Κορυφαίο αναλντές , ότος ο αρθροε
bεμένη με
Ειναι η αρχή του
Τέλους της εποχής Ερντογάνη .
Η Frankturter Allgomein0 σημεινε : .]Η ήπα
αυτή εντείνει την εικοτολογία για το εάν μπορεί να
άνει την αρχή του τέλους της εοχής Ερντο
γερμανι όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ( ΔΟΥ , ΕΦΚΑ και τράπεζες) .
Περί 180.000 "κόκκινο" οgeιλέτες με στεγαστικό ή επιχειρηματι.
χό δάνειο που συνδέεται με την πρτη κατοιχία πληρούν τις προυποθέσεις για να ενταχθούν στον νέο νόμο .
Tmes" Mάανo
ανοικιά ότι είναι επιχίνδυνο για τη νομισματιχή
: πάρει τα ηνία της ΕΚΤ
ένωση.
Γερμανία.
Σελ.3
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Αυξήθηκε στα 358.948 δισ. το 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Στα 1,34 δισ. οι ναλλικές
επενδύσεις στην Ελλάδα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προβλέπουν μείωση επενδύσεων
ΤΕλλάδα βρίσκεται στην 67η θέση μεταξύ των
ύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων , οι
επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταπού .
ησης το 2018 μειθηκαν κατά 6,9% σε σχέση
με το 2017. Στα Τρόφιμα -Ποτά - Καπνός , κλάδος με
Το χρέος της Κεντριχής Διοίχησης διαμορφ
θηκε στα 358,948 διο . στις 31 Δεκεμβρίου του
2018 από 328,703 δισ. στο τέλος του 2017 γεγονός που οφείλεται στην καταβολή των δόσεων των δα - 2018. Σε ό,τι αφορά στην προσλχυση γαλλικν επεννείων του Μηχανισμού Στήριξης (ESM) στην έκδοση
του νέον 7ετούς ομολόγου αλλά και σε εκδόσεις εντόκων και repos κατά τη διάρχεια του έτους.
χωρν προέλευσης των εισερχόμενων Αμε Lσων Ξένων Επενδύσεων στη Γαλλία για το
δύσεων , η χρα μας κατέχαι την 50η θέση μεταξύ των
χορν υποδοχής γαλλικν ΑΞΕ , με συνολικό απόθεμα
ύψους 1,34 διο .
σημαντικό ειδικό βάρος που επηρεάζει σε μεγάλο βαθο σύνολο, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων καταλή γουν σε μείωση των επενδυτιχν δαπανν κατά 21,9%.
οποίο είναι μειωμένο 6,6%.