Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον tι10 tou
npi1ei νο ξμυί
να δυει pεoti
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Μοιτήτης Ειδότης Δευ ντής ΒΑE ΕΡΑ Εieς (SoA otλλου 15% Τιμή 4θ0ευμό Παρασκεή 2 Ιουνίου 2019
ΕΜΑΟΣ
ΑΤΑEΕΟΥΜΕ
ΜΕΤΟ ΑΤ
ΧΑΡΙΕ ΑΙΑΓΑΝΙΕΜΟ!!
ΠΑΕΤΑΝ
baνερκόμασtε ΡΕΠΟΡΤΑΖ
α ενα φυμα neu
Anoτήσηt onό tow
00εμ μέι otμspα
Αρας Τσελικος
κετά την nεpou tν oit
ου poκόλεoε μα "np
v oaιon no
Υκατάστoa Ret su
niκό εnineδο, μnς κα. νου να utoupyησe, E μετό Ταμίο κα όημ .
κchvo noύ η Το, 4eιξε taρεία εvoικοζόμενων oεύ0nε στο ΔΙΑΥΤΕΙΑ
tnoneroν α nρ08ήht Cer.
να υΡ
P mmτ00τΟ ονuματης Να και του κ. Μπτσοτάκη
Δεν pupuο εnοσάoες, s00η aνuος rωη
Προσκλητήριο συστράτευσης και ενότητας
Απnύθυνε ο Κστας Καραμανλής
Ο ΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΙΜΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ:
"Ο Λόγος
η n uμ οτιpος κ
Κτο ΚΟωνοσ πηνσnένος α ηuνεmς
wΥ oν one ΤΟ
βροδυ ης τορς t μυη
θεσουλονίrη.
να, στην όσκnon twν καoνων
Τογοr
poφο poς Κίκερης
wχtaνην
ΜΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
Στη σπηλιά.. .
Ετη σμηλιά
τoυ φuίνττr όι
(Μέρος 20ο)
Μα tνικά md
δεκτη Τεhικa, tφθoo
aν mo emtir Τoτe Bκτη οuμφωνία nou βο - μαι nως οι στιγpατ.
pίoδo ο άνοpω
λάκης , κος ε,
anά mo noe
τω nnrλa
tm Braεie
κ θα pρθούν σε no .
θα nταν nαponoyo και
κυβeρνηoης
μειοφη
Α αίστατος υnoupyός της κυβέpνησης ΣΥΡΙΖΑ us tr
λεπτtiες ημέρες έχει εξεpnνμυτrί und
Δmtt o noxn Μ ΜΕΟκν γuοο ρα Λεve ότ ζούμε
γww. καιροοκonων no ιστορικές στηγμές,
νικn tauτοτητα και η nκν , anonepoδiα Πpaγpαυ ζoύμe σοικής 2uής
Aν δnΜοδήn Μοκι6ο
να netenotouνre δυ μιοpί ν
ονήκουν στην εMwrou tonου
ίστορία , στον
Enounnματος , δια.
οτoν ο ουνeneieς ουρμού και νφοής
αυμφωνίας ουτης τ στη
Γρoφe ο
Μιχαλης Γ. ουκάς! nnvκό
μa ενυψει των
eλογν m
ετησΣ