Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TUΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρντής- Νικάλοος Καραθύνς 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκδότρια Σ αυρίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Περίοδος (1974) Αp φύλου 6880-11.904
050 ε
Με 49 σπου δαστές
Από το πτο μετεκλογικό Δ. Σ. Δράμας
Οι Δραμινοί γιόρτασαν
r. Μπύρος
Ομόφωνα η επιχορήγηση
ολοκληρθηκε η φετνή
την Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικν
Φεύγω γα να προστατέψω
αθλητικν σωματείων
χρονιά στο Δημόσιο ΙΕΚ του
την οικογένειά μου,
Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
του Δήμου Δράμας
Βράβευση των δυο κορυφαίων
Δραμινν αθλητν , Άννας
Κορακάκη και Κστα Δουβαλίδη
σελ. 3η
το κύρος μου και πάνω
-Η διουθύντρια του ΔΙΕΚ Δράμας, κα.
Δήμητρα Ρωσίδου , μιλάει στον n.Tο
Διαφωνία της ανπιπολίτευ σης που
ήρθε ως έκτακτο προς συζήτηση
σελ. Εη
απ' όλα τη δουλειά μουν
gελ. Μη
Τελικά αποτελέσματα επικυρωμένα από το Πρωτοδικείο Δράμας
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
Με ελάχιστη πλειοψηφία
9 ψήφων η τροποποίηση
προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ
Περισσότερο ενδιαφέροντα τα έκτακτα
θέματα από τα τακτικά!!!
Οι εκλεγέντες στις Κoινότητες
και τα Τοπικά Συμβούλια των
Δήμων Δράμας
Δοξάτου
Του θανάση Πολυμένη
ΙΕΚΛΟΠΚΗ διαδκοσία , εκτός
Του Θανόση Πολυμένη
0 ΑΠΟΓΕΥΜΑ της
οw λεί Nν
δικοσία σε ενκότερο εrimεδο. Οnως
ου , ουνήλθε
πρτη τακτική ουνεaριαση μεια uς
κόλιΤ POκός κα Δηuσmκές εκλογές της 26ης Μdου αλά και
Δημοτικό Συμβούλιο
Δράμας , έχοντας στην
Πκίντα κα όο mmλ ν
νόταν . Αυτό nou anέμενε πλέον, ήταν
Κκά έματα και έκτοκτα πpος συζήτηρη.
Από τη ουνεδρίαση
τωλνί ΑΜ
πρν από μερκές ημέρες.
Σήμερα , ο .Πρωνός Τύπο δημοσ.
w Μoος
χωρίς να υπάρξ eπίoημη απιολόγηση , ράταξη"Πόλη +Ζωήτον οποίο αναπλήρωοε ο αντιδήμαρχος
και στα Τοπικά Συμβούλια των Δήμων
του Ναμου Δραμας, Ορχίοντας σό το Δήμο Δράμας και το
Δήμος Δράμας
Κοινότητα Δράμας (11 έδρες)
γooω0μ ndoaγw
. η ομηφια των τοκτικ θεμάτων
2. Ντόγας Χρήστος-112 ψ.
Κανότητα Καλού Αγρού (5 έδρες)
προοωτικούς λόγους οπομοίοζε οπο εδρος του σματος κ . Μπαρακτάρης , οιαστικν θεμάτων μέχρι να αναλάβει η
και , χρεη προ ορεUoτα αν ον
νομοθεσία δεν προβέπετοι ουζήτηση ουΖωήν εκέγοντα :
Δράμαν
1. Αθανοόδου Εαθia-12250.
2. Γρηγορίου Χαρίκλεα-83 4
Μ acAnuτα ος-6 .
Από τον συνδυ ασμόΕννουμε τη Δράμο
1. Πανατογλου Γεάργιος-303 Ψ
2. Κστζαγεωρίου Σάββος-226ψ.
, νέο Δημοτικό
Σι0 η αρχή κοι
πρόεδρος κ Καλατοίδης
Από τον συνδυασμό Οραμα για το Χωριό μαφ
1. Σταματιάδου Σοφία-320 .
2. Μπαμιαγεωργάκας Χρήστος 106-ψ.
2 Κο νoρος-1.230 ψ
Αθανάσιος-814ψ
σελ Αη
.Τ4ερτ4δης Δημήτρως Από τον συνδυασμό
Πρότζεπ Δράμα 2020
ποστολίδης Ιωάννης870ψ.
2. Αθηνάνη Ακατερίνη κυρ ηςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
n ma τοιαν
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
1. Ευθυμάδης Ηίας Μ Καλφύτου
(5 έδρες )
Αo τον συνδυοσμό
Ε Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
. αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εμπειρία,
Σιγουριά ,
Πάμε τη Δράμα ψηλά!
1. Παιοδόηουλος Χρήστος
-233 Ψ.
αββαίδης Φτιος
3. Κωνσταντνίδου
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
νδυσσμό
Χαράλαμπos Χαραλαμπίδηs
καθαράλόγια
σοβαρές θέσεις
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
Νέες υπερσύγκρονες υπnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Νέα Διεύθυκοη
Τ. Παπανδρέου 34-2os Οροφos
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηpακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάόστατης anoκόνισης
ηεdλιξη στην εξέτοση του μοστού
. Υπέρηνος Μοστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. ΑΕΝικός Τουαγοάφος
. Υπέρnοι- Τήplex aγγείων
Ακυνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Ορθοηοντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάνα &λα 6ης αξιοπέοη
μαθράτηνσ τράντο
Χαρά Κεφαλ δδ
, και Προύσσης 26 , Δράμα
Προύσσης
Τηλe 25210 22425 ,rax
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
ΥΠΟΨΑΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα