Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜΙΝΟAN LINES
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-Μ -ΕΡ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
μ τομα α χp
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου ! www.anatolh.com
Eτος ιδρύσιως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ύπάτεσααεμαενίamasium
wwwimtnomrgΤ
Αριθμός φύλλου
ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.594
Σελίδες 3,23
ΣΕλίδα 25μ
μαγαμεΑ
-απντασή,
ΑΠολογισμος του
Cliff diving 2019
Agios Nikolaos on SUP»
| Ανοίγει το φαρμακείο του ΕΟΠΥ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Λαριθιου
Για την Προμήθεια ειδικν, ακριβν φαρμάκων
περίnou άτομα στο νομό Άγιο Νικόλοο , Ιεράπετρα φειοκρατικές δοδκοσίες
onoia εξυ - οδήγησαν σε σχετική κα ένορξη του
και Σητεία
ΜΙΧΑΔΗΣ ΑΤΥΑΑΚΟΡ Λοoιeίou
meoίnοu 250 άτουα muv διαοοθεi
nές ακριβς , όμως
Εστε έτουοι και θα ΦαρμακείοAnό Την
μακα noυ δεν χορηγού - ξεκινήσει από την 1η Ιου ναρξή του θα αρχίσει να
τουμάζστο Πάνε μέχρι oήμερα στο χρι τρα, που Eεκινά η λει φαρμακείο του ECΥΥ Tmύν Τα εοθά άnΜκa
Το ΦορμαΚείο έρχετα ία λλά διατίθνΤα μαίνΕΙ Πiστάς Τ κάθε αnθε Βagκός
γα o μέσω του EOΠY, αλλά EΟrY ΛασιΒίου Γάνης στόχος είναι να υπapξε
Αγίου Μικολάου στο ξεκί - Αοm θεί mmbληλα τοnκό τη εδουένυΜατ κάθε
Δήμα στο ένε 0 χρειάζονται αντίστουχα a - μεγάλης προσπάθειας nou ασ ενής έχει ένα διαφορεο βουβωγός 7Ρ.7
.ουνοικοεν υνα βάνουν μέσω τν φορμα και της καθυστέρησης noυ που πρέπει να παραλάβει.
Η ΣΜEΧΕΙΑ Ση oελδα Ε
τομβίγι
να Lί
κείων των Μοσοκομείων σε σημεθηκε , αφού οι γρα 6 ανδδοτίAtic
uONDAΝ
ΣΥΡΙΣΑ
28-30 1OY NIOY 2015 10500-18-00
ΑΑΡΑΗΝΑΜ4 g Αop
Honda
| ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΓΑΤΗ ΖΟΗ ΜΑΣ
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!)
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 8996
Συλλιγάρδου
ΠΑΟΥΡΤΙΑ ΤΟΤAL κΑΑ
Lght & Πλήρες 3x200γp. 2.19ε
FITNESS
Cassic 625 γρ.
Το ΚΙΛΟ
ΤΕΜΑΚΙΟ
3.39ε
FU 4 ΕΤΕT η ΤESTεΠE
Ε ΣΣ1Ο
Πλακαντωνά κns Νικόλα0s
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ!
Υποψήφιos Βoυλευτής Ν.Λασιθίου
ΚAΝΤ K ΣΤΗ ΑΔΑ ΜΣ ΣΤΟΑO
γrαΟΤΤ
- να Τ 131Ε94
| Πάληση λιανικήYνδρυκή n ου
ΕΠΜEΝ
Anos NΙΚΟΛΛΟΣ. ΤΗA. 0410 21711
ΜΑΝΕΚLΙΝES
Η :ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΜΑ-SPΑΔΙΜΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΠΑΚΕΤΑ προσφορν από:
1+Ξ-7630%
ΕΝΤΤΟΣΗ στα nατολσιά
, Στα μέλη AΝΕΚ
σΕAT και onυΜAΤΑ
στουγαλους.
Μ για σε ΚΑΜΙΝΕΣ
θέση DECK &11X.
μεmους "
Μρ ο pμμηΗp
ΤΟ ΚΑ ΤΡ0ΟΟΑΤΟΝ ΟM Τ ΠΟ Ι ΠΝΤΟΡΑΣ Ε πAΕ ΡΕΤΗΣΕΟΝΠΕΜΑΣ 2104197400. ω 2810308000 χυ τηu
:ΝΑΥΤΗ
ΤΟ ΕΤΤo

Τελευταία νέα από την εφημερίδα