Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 28.06.2019
ΗEPHEA ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΕΝΟΥ ΔιΚΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Αρ Φύλλου : 6315
Τιμή Περ. 0,50 Ε
Ετος: 23ο
Τι σημεινει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Ενεργές οι απαιτήσεις της Ελλάδας για εξισωτικές αποζημισεις
Η υπηρεσία Ticket Restauranto της Edenred είναι η επιτυχημένη λύση
DApp Py έγτατοις πελίτες Τιk Rthunat κu δμηλω
Η Edenred , ηγέτης στις λύσεις πληρωμν για τον
επιχειρηματικό κόσμο , φέρνει σήμερα το Apple Pay
στους πελάτες της και κατόχους των καρτν Τicket
[email protected] και Spende o . Οι mobile πληρωμές
αλλάζουν και πραγματοποιούνται πλέον ακόμα πιο
γρήγορα και εύκολα με έμφαση στην ιδιωτικότητα και
την ασφάλεια μέσω Apple Pay.
Ολοκληρθηκε
η πληση του
Νότιου Αφάντου
Ο Εχτελεστικός Ποόεδρος του
ΤΑΙΠΕΔ x . Άρης Ξενόφοςs
(φωτό ) αι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Τ.Ν.
Aegean Sun
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η
υπηρεσία Ticket [email protected] της Edenred
είναι η επιτυχημένη λύση μέσα από την οποία
οι εργοδότες μπορούν να προσφέρουν γεύματα στους εργαζόμενούς τους ως παροχή.
Νικολαίδης υπέγραμαν τη
0 οδηγός
για το Εξοικονόμηση
χατ' οίκον
του ΥΠΕΝ
σύμβασης5 πάλησης ( SPA) για
το Νότιο Αφiντου , εν επήλθε
και το οΜκονομικό κλείσιμο της
επήπο! του τιμήματος την 15.2
Στο τλαίσιο
του Βιδικού
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης
νινητου
Νότιου .
του του , στο ακίνητο συνολιχής
έκτασης 263.651,76 τμ , ποό
Χειται να ανεγερθούν 3 νέα
Διαγωνισμός ΔΕΗ
για υγροποιημένο
φυσικό αέρο
ξενοοοχειακα συγκροτηματα
δημιουργηθεί παραθερστικό- τουοιστιχό χωριό 20
ανεξάρτητων κατοικιν , συμφeρόντων της οιχογένειας ΝικοΠροωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση
.FEowowόmΚ ουm T. ΗBολότη
για το νέο κλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεχι νήσει δια δοχικά ανά ομάδα Περιφερειν από τις
15/7/2019 και θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια
του φορολογικού έτους 2016 (τoθαρισμένες δηλσεις
φορολογίας ) .
ανέργετα στο ποσό των 150
Ποσότητα
κυβικν μέτρων υγροπο ημένου φυσικού αερίου
συμβολαιοτοίησε η ΔΒΗ
με τη σημερινή δεύτερη ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα
διαγωνιστική διαδικασια
130.000
εκατ . ευρ, σύμφωνα με το
επενδυτικό πλάνο της Τ.Ν.
Aegean Sun Investment Ltd.
Το υγροποιημένο αέριο
θα αποθηκευτεί στις
εγκαταστάσεις
Ποο ημερν υποράφηχε η
σύμβαση πλησης ( SPA) για το
Golf - Bόρειο Αφάντου μεταξύ
ΤΑΠΕΔ χαι Μ.Α Angeliades
καταναλωθεί
Dρ 0κ
τις μονάδες φυσκού
Εκ των βασικν αλλαγν σε σχέση με τον Α. Κύκλο
τελιχή ποοσφορά πέντε
προμηθευτές , Μειοδότης αερίου της ΔΕΗ
αναδείχθηκε η εταιρεία
της συναλλατής,, συνολικού
τιμήματος 26,9 εχατ. ευρ , αναμένεται το επόμενο διάστημα.
' καταργείταα το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγο ΕNΙ.
> Τελ
Created by Universal Document Converter