Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Περισσότερες ενάρξεις επιχειρήσεων από λοκέταν
>>> ΤΕΛ.
01ΚΟΝΟΜΙΚΗ 11
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Οικονομικν κα Επιειρηματικόν Ειδήσεων-Προ μηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email: οikonomiki19990gnial.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ.:050 Ε
ΑΘΗΝΑ: Εmail : oikonomiki [email protected]
ή Email : [email protected]
ΑΦ. 505 Παρασκευή 28.06.201
ή Email : pan1 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax : 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τη :210-3304587 FAX :2103304605
Διαγωνισμός
ΔΕΗ για
υγροποτημένο
φυσικό
ΥΠΟΙΚ:
Σ>> ΤΕλ.
>ΣΣ Τελ.
Στα 26,82 δισ. ευρ τα ταμειακά διαθέσιμα ,
αυξημένο στα 358,9 δισ. το χρέος
Ψψό 13 μηνν
|ανήλθε η τιμή
του Βitcoin
Ποσότητα
κυβακν μέτοων υγροποιημέν
130.000
φυσικου αεριου
τη σημερινή δεύτερη
διαγωνιστική διαδικασία
στην οποία υπέβαλαν
τελική προσφορά πύντε
προμηθευτές . Μειοδότης
αναδείχθηκε η εταιοεία
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Πότε πληρνονται
δικαιούχο
Το υγροποιημένο α έριο!
να αποθηκευτεί
εγκαταστάσεις
ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα
του Αυγούστου από
Την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα
| πραγματοποηθεί η πληρωμή
των δικαιούχων του πανελλατα 100 ευρ ανά μήνα.
μονάδες φυσικού αερίου
της ΔΕΗ.
Η προπληρωμένη τρωτεζική
κάρτα του δικαιούχου μπορει
Όπως ανακοίνωσε
ΔΕΗ , με την τιμή που επιτεύχθηκε στον διυγωνι σμό εχτιμάται όφελος
ύψους 11 εκατ . ευρ σε
σχέση με το με
a euμματος Κοιναω(ΚEA ) , των οποίων οι ατήσεις
εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαϊου
να περιορισμό για οποιαδήοτε αγορά , συμπερλαμβανομέ
νων των ηλεκτρονικν αγορν.
Το Bitcoin κατέγραψε άλμα σε υψηλό 18 μηνν σήμερα, μια
άνοδος που σύμφωνα με αναλυτές προολήθηκε από νευρικούς χρηματιστές που αναζητούσαν ασφάλεια σε εναλλαχτιτων 53.247.726,20
Το ποσ
Οι δικαιούχοι του ΚEΑ παρακαλούνται να απευ θύνονται
στην Τράπεζα με την οποα
συνεργάζονται και μόνο σε
αυτήν
σχετίζονται με τον τοαπεζικό
συμβάσεων . Έτσι, το
συνολικό άρελος από τις
δύο διαδικασίες προμήθειας ( για Ιούλιο και
Αύγουστο) υπερβαίνει τα
22 εκατ. ευρ.
258,482
αφορά
480.000 τομα.
δικαιούχους
περισσότερα
no 52
θα μπορούσε να καταστήσει τα κουπτονομίσματα νυρίaρχο
ρεύμα,
για θέματα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
προπΕργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης
Αλληλεγγύης, Θεανς Φωτίου,
η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγ-θuioδ1 Ao i w
ματοποιηθεί με πίστωση εξ
στην προπληρωμένη κάρτα
Η αξία του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος τον κόσμου έχει
καταγράψει άλμα στό τον
Απρo και σήμερα κινείτο
παραμένει κάτω ατό το ιστορ tκό υψηλό των σχεδόν 20.000
δολεφίων.
ληρωμένη κάρτα αγορν.
Κοινωνικής
Σε σχέση με τη μέχρι
σήμερα ακολουθούμενη
Υπενθυμίεται ότι η ηλεκτρον κή πλατφόρμα του ΚEΑ παραμένει ανοιχτή στε οι ενδιαφεΟι ετενδντές
πάλ, στα tn ά.
ύστερα ατό ένα δύσκολο 2018.
τιe ανέ το του eνει.
Ενισχυθεί κατά 240% , αν κe.
uτμτα.
συνολικό ετήσιο όφελος
εκτιμάται στα 30 εκατ.
και να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους ανά πάσα στιγμή.
αγορν , στις περιπτσεις που
το συνολικό καταβαλλό μενο
ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει
Created by Universal Document Converter