Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
IOY 23η
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗMΕΡΗ AΕΑΡΗ ΠΕ9ΕΡΦΑΗ ΕΘΕΡA -ΕTΟE UPH 566
Hνίη του Καραμανλή, το φπαμω της ΕΑ
Πaλά φύλα, naiές cλογικές ανομειρσυς
Αd ot4no
1 Μdu 14
Ο Κpeμεsάς dpoντια, e o
hapunp σοχένττο
(αμτίαι Κάθε ΣάβΒατο
EADnONNIet.
κο3ις μο
1 ΟΝΑ
ΔΩΡΕΑ
Τι κρίνει
τη μάχη
της Αχαίας
ΕIμηφm
ΓΚΑΛΟΠ
ΚΨΟΑΤΑ
: ΠΑΤΡΑ
ΧΑΝΕΙ
ΤΟ ΟΔΕΙΟ
Emi αpημp
στη p p
ε bebsτνός τ.
ΣΙΤΡΠΝ unεpoxn
για ΝΔ οτην naρdoταση
νiκης , rpoβάδισμα
Μητοοιάκη στην
καταλληλάτητα
ΟΣΥΡΙΖΑ στο 29.7, ΠASEoι αχαιοί
η Ν οιο 27,6.
Heoi sαφ oυpoοpooν
eδ ουpouης Axoc Au
post ano τmv evικο οu mα
ΣΥΤΕΝΗΣ,
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ Νιxntή βγόζουν
ΙΑΠΟΡΡΙΨΗ
γα τnν κάθοδο
των προέδρων
ως υnoψnφίων
βουλευτν
p e μ ΥΠΑΑ55 ΝΔ
μ 33. 6νός ov . ο11% των
ανanoφάσιστων
EAΝΙΚΕΣ ΕΚΟΓΕΣ 2019
ΟΙ ΦΜAV
ιαb Eμp x
σκυρό
to π e .
Ηyypεiοuν στην Axαϊα:
Entiδα ψηφίoatε Πλαίδ :
naφpoκαοφp mov us
n Α μο μνa ay
diKa0μομ 4
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΟΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ
ΜΠΟΧΩΡΙΔΗ
Σειρά της
Γvvημaι
μη αoη aν D
0.o450 ο
κ άtupk
Καθένας να ξεσηκσει από έναν
Φopaκ oo gua o r o Μiκ εpopίκ a
ne p a o Kpο op
putuοε Μp
Mt bκ
ντn .
.ν Ν Μ n0 ψ
Το ριάντειο Εσnερινό ΕΠΑ.Λ.
p σήμοαά έ αμκαινο
Oυopφ Ο sbo σo
Ε μθέτν
εw >μ
Cor 29/25
ΚΟΤΟΤΑ ΔΕΣ
ppυμμ
MEE cαN o.
.Ν ΙΑ τ