Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κuρσεις σε ίνυυς αγρότες δεν
Προυένουν την πθανάτιτα φωτπί
Σευψηλό κίνδυνο πιρκαγιάς n Κρήτη τις επόμενες ημέρες
ΣΕΛ. 9
Κρήτη
f. MNΟAN LINES
a Grimaldi Group company
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΑ ΔΡu aό 20/6 έας 15/2 κ&Κμτ& Κυpακήσης 11:00
μυmλυελέπρο Cie Fets υς Dλόα )
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
μετωnoaλέπιερο και τούτεpο Cuee Cetemrm Sartom Peloe
-γww.minoan.gr
ΑPΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5667. TiMΗ 1E. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΟΥ 2019- www.neakriti.gr
VΕπεσαν' υπογραφές για τα κοπάσματα της Κρήτης
Ιτορική συμφωνία
Η Ελλάδα έκανετο πρτο βήμα για να γίνει παραγωγός ενέργειας
μετους
υδρογονάνθρακες
της Κρήτης σε
πρτο Πλάνο
ΣΕΛ 2-3
Κοήm Σ 8
Υπαιβρος Συ 25
Δικαιοσύνη ΣεΛ 17
Χανιά Σ 1
Σιμείο συγκέντρωσης πολιτικν | Δύο ανατρικαστικές υποθέσεις ! Μταράζδιαρρrίξεων με.
αρχτηγν από τν Κυριακή
Εανέρχονται σε μεγάλους
πλούσιαλείαστην Αγία Μαρήναl αφιθμούς οικρητικοίχοκλιοί
βιασμν στο εδλιο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Χ Blue Star Ferries.
ΕΚΠΤΟΣΗ εnιβατν 8ιχ
| Αnd 76εγο ένο ότομο
στο θερνό nμερήσια (nρωνό ) δρομολόγια
ΕΟΕ 20%6
σε 4κανm
κομηίνο
στο ειστήρια cniστpοφής
στουs cnβάτεs γιο τοus κατόχουs
Attico
f bluestarferries.com