Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τηs Hπeίρου-Ιδρυrns Eυθ. Tzάλλas-Έτοs 920-Αρ. Φύλλου 24594-Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019-060
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στα Γιάνννα ο Γανίκης
έκλεισε ο Ζιούλης
αΜηλέξαμε.. με
τον Β. Παπακωνσταντίνου
Σκάρπισαν χαρά
οι Πολύτεκνοι
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 7
Σοβαρά ερωτηματικά προκύπουν για το έργο αποκατάστασης mς 0ασης , το οΠοίο ακόμη
δεν έχει Παραληφθεί λόγω Προβλημάτων στις
Μ.ΕΛΙΣΑΦ
Από Δευτέρα
οι Πρτες επαφές
ηλετρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΜΟΥΣΕΙΟ,
ΕΦΤΙΑΣΑΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Αnό τνεριάμεm tβδαμάα θo εKΝήαιοκοειλεγείς Εrμαρχος ωονκων Μωυσίς Ελιοόφ τον κ λο
Εnopν με τους επκεφολής των
uολoίωνnαροτάξεων Προκε μέ νουνο υπόριειμα ορχική δερεύηoη των ηροθέστν τους για υνεργασα, στε να έειm onaτούμενη
πλεοψηp ηέα δημοτική ορχή
ΣΕΛΙΔΑ 4.
κΕμφολιοφ
για τα κενά
Σεεξιηρέmση raΜογκν κομμοτκν ουμpερόντων αnoδδον
noντnρόεερος της Εrωσης Ιστρν
Νοσοκομείων Hπερου Αλ Μηoφe.
τόκη και το μέλος του ΔΣ Δ ΠοΧοτουρίδης τηανακοίνωση noυ στύλ
Bηκεγη τς δαμές δημόδας υγεας
στην Η περο με η σppογίο ης BΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ετοιμη
για νέες προκλήσεις
Με οσοδοξο και προoπτική στε
νο0Ποελέσει nεραπέρωμοκλό ανmυξης ης ταής οκονομίας καινα
Yίειηρόυυπο υνεταφυτικής τp .
πεζος ε δη τν Βλάξο, η Τρόπε
ζ Ηπείραυ αυνεχζει τον στρατγκό
της οχεδασμό.
Σενέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα έρθει το θέμα, προκειμένου να ζτηθεί
νομική γνωμοδότηση σχετικά μεη δαδικασία Παρολαβής Χωρίς ψύξηι και θέρμανοη
εζακολουθεί να λετουργεί το κίριο, με τον μισθωτή να ζητά άμεση λύση
ΣΕΛΙΔΑ 8
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Επτεύγματα
της ρεπούμπλικας
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ,
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ο Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Άμεσος στόχος
ωρίμανση
μελετν
ΣΕΛΙΔΑ 14
Μπαίνουν οι βάσεις για το νέο κλειστό
Β. ΒAΒΒΑ
Μήμη, η γέφυρα
του χρόνου
Ένο κλειστό γμμνοστήριο 3500 θέστων οντίστο χο με ουτό ου Απάλλωνο Πότφας στην Περβάλα, θ
(οποκτήσουν το Γήνενο μέσα στη επόμενα χοόνια, καθς η Γενική Γομμοτω Αθηταμού ξεκίησε ήδη
τς δαδκασές γα να ονοξειο δρόμος ανέγερσής του Ο γενκός γραμμοτέος Αθλησμού οuλιος Σ wαδνός αυναντήθηκε με τον δήμαρχο ωννίων θ Μnέγκα και θα υπdρξεισυνόντηm και με τυν νεοκλεγέντα δήμορχο Μ. Ελισόφ Προκεμένου η δρομολογηθούν όμεσο οι διαδικοσίες napoχρησης της
έκτασης στον Βουνικό στην ΓΤΑ Εnάμενο βήμα θα εναινα έρθουν στα Γνενα μηχανκοί ης Γ
στε να ηροχωρήσουν στην απουύnωση του χρου και στη σνέχεα Βογνει προσαρμογή ίδη υπdρ χουτος μελέτης γα το νέο κλεσιά Με βέση τνεμπερία onό οντίστο κου μεγέθους έργα εκτμησε Πως
είoιδυνοτή η κατασκευή του μέσο στο επόμενα δύοχρόνα.
ΣΕΛΙΔΑ 15
Η ύnοpξη ρμων μελετν γα έργα nροστασίος
και ανάδειξης ης Παμβτδος σε να εντοχθούν
άμεσο σε χρημοτυδοικά προγρόμμοτα στο επόμενο
ΕΣΠΑ αnotλεί το στοημο για τους τοnκούς φο ρείς και τη ΜΟΔΑΕ, nou έχει αναλόβει τη σύντοξη
του κΠρογράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων γα Tν περιοχή της λίνης Παμβτιδοφ.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Μικρέs
Αγελίεs
Erοάπεμο
ΠλσειΑοί.
Bμαίας.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΙΑ έρευνα του Αλ. Μωυσή
για το Πς μια φωτογραφία από
τα Γόννενα έγινε αφορμή για να
αποκοτοσταθεί ένα κομάτι της
ιστορίος ενός χωρού στη Γολλα
Ηγαντικη φωτογραφία
με το άγαλμα του Ναπολέοντα
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
2651026300