Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανατροπή στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771 108592148
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019/ τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤ1ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 26.966
ΑνατροΠή στηV Παραγραφι
East Med Act
Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ
βασικοί εταίροι των ΗΠΑ
Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Εξωτερικν
ΥΠοθέσεων της Γερουσίας το Νομοσχέδιο για
την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία
στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο επιβεβανει την αλλαγή στρατηγικής των ΗΠΑ σε
Ανατολική Μεσόγειο-Αιγαίο. σελ. 17
φορολογικν υποθέσεων
Τι προβλέπουν δύο αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορν της ΑΑΔΕ
ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ Η LAMDA
ΜΕΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
εξωτερικού, φαί
νεται να υιοθετεί το Δημόσιο, αν ληφθούν υπ'όψιν
δύο αποφάσεις Που εκδόθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
όλα αυτά παρά την ύπαρξη απόφα- από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορν της ΑΑΔΕ
Περιέχονται
ιαφορούν
δεδομένα από τις κινήσεις των λογαριασμν σε
ελβετικές τράπεζες, κατά τα έτη 2006-2008, εξακο
ζωντανούςο και μπορεί να καταστήσει αποδοτικούς λουθούν να θεωρούνται κσυμπληρωματικά στοιχείαω
δεκαετία . σελ. 5
γραφής , εν όσοι έλεγχοι εκκρεμούν
και αφορούν το έτος 2008 δεν έχουν
ακόμη υποΠέσει σε
Το Δημόσιο μπορεί να εξακολουθεί
να διεκδικεί φόρους και πρόστιμα
ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρ από φορολογικούς ελέγχους
σε υποθέσεις φυσικόν προσπων
Περιλαμβάνονται στις λίστες Λαγ
κάρντ
έλεγχοι στα πρόσωπα αυτά ολοκληρθηκαν μέχρι
τέλος
επίκληση των
ελέγχους σε μεγαλοκαταθέτες
Υπό Προϋποθέσεις
αζωντανές
οι λίστες Λαγκάρντ
και Μπόργιανς
Παραγραφή. Κι
Υπεγράφη n σύμβαση
Πλησης του νότιου Αφάντου
σης του Διοικητικού Εφετείου Αθη απεφάνθη ότι για τις υπο θέσεις αυτές ισχύει η Πενταετής περίοδος παραγραφής. Τn θέση αυτή ,nοποία κρατά
Αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις
συις λίστες Λαγκάρντκαι Μπόργιανς
νν Που
Την εκκίνηση ενός σημαντικού έργου τουριστ
κής ανάπτυξης στη Ρόδο σηματοδοτεί η
σημερινή ολοκλήρωση της συμφωνίας για την
Παραχρηση του ακινήτου στην Περιοχή του
νότιου Αφάντου. σελ . 13
Μπόργιανς, καθς όσοι
του 2018 δεν μπορούν να ακυρωθούν με
διατάξεων περί πενταετούς παρατο
άρα παραγράφονται
για τον κρατικό προϋπολογισμό τους φορολογικούς
Το μαξιλάρι ασφαλείας
<φούσκωσε το χρέος
Αλλαγή στρατηγικής
από τη ΓΕΚ Τέρνα
Εξέλιξη του χρέους
ως % του ΑΕΠ
(2000-2018)
Στρατηγική απεξάρτησης των εσόδων του
ομίλου από την κυκλικότητα των κατασκευν ,
με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από επα ναλαμβανόμενες δραστηριότητες-όπως είναι
οι Παραχωρήσεις και η ενέργεια-, αναπτύσσει η
ΓΕΚΤέρνα, όπως υπογράμμισε χθες μιλντας
στους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος
Γιργος Περιστέρης, ο οποίος παράλληλα
απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με τη
ΔΕΗ. σελ. 13
Αύξηση καθαρού δανεισμού 30 δισ. το 2018
Την αναρρίχηση του δημόσιου
χρέους
Ποσοστό του ΑΕΠ- αποτυπνει
χρέους, αλλά και mv
αύξηση της μέσης διάρκειας
στα 16 χρόνια,
ουσιαστικά η Ελλάδα θα έχει το
90% του
ιστορικό υψηλό-ως
αποΠληρωμής
ηετήσια έκθεση του ΥΠΟΙΚ Ε
ίδιο κόστος εξυπηρέτησης γα
τα επόμενα 13 χρόνια. Το γεγονός
αυτό μπορείνα βοηθήσει ακόμη
και στις διαπραγματεύσεις για
την επαναδιαπραγμάτευσητο
στόχου του Πρωτογενούς πλεο
νάσματος. Τα αποτελέσματα των
κινήσεων αναδιάρθρωσης του
χρέους Που έγιναν από τον ΟΔ
ΔΗΧ κυρίως μέσω παραγγων
αποτυπνει η ετήσια έρευνα
για το δημόσιο χρέος και τον δα
νεισμό της χρας, σελ.4
ναι το αποτέλεσμα της αύξησης
καθαρού δανεισμού κατά
30 δισ. μέσα στην Προηγούμενη
χρονιά, Ποσό Που διοχετεύτηε
κατά κύριο λόγο για να
Τι αλλάζει στη χορήγηση
συντάξεων χηρείας
δημιουργηθεί το μαξίλάρι ασφαλεί
χρέος . Παρά την αύ ξηση του δανεισμού, οικινήσεις
αναδιάρθρωσης είχαν ως απο
τέλεσμα τη σταθεροποίηση του
κόστους εξυπηρέτησης . Με τη
του επιτοκίου από
κυμαινόμενο σε σταθερό για το
Η άρση του ηλικιακού ορίου για συνέχιση
χορήγησης της σύνταξης μετά την πρτη
3ετία από τη λήψη της και η επαναφορά του
Ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξης από το
50% Που σχυε, στο Ποσοστό του 70% της
σύνταξης του θανόντος είναι οι δύο σημαντικότερες βελτωτικές αλλαγές που ψηφίστηκαν
Πρόσφατα για τις συντάξεις χηρείας και περλαμβάνονται στη νέα εγκύκλιο του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης . σελ. 7
ας για το
μετατροπή
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018
Παίρνει . μπρος
neπλατφόρμα
για Πρτηκατοικία
Στον έλεγχο
του Μάνου
Κόκκινο
τριετία
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
στην Ελλάδα
από το ΕυρωΔομαζάκη
nCreta Farms
Διαμεσολάβηση
Γενική Συνέλευση
Προστασία
ναυτιλία
ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ DEALS ΓΙΑ
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ >11
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα για.
επιβολή περιορισμν στην πρό
σβαση διαμεσολαβητν σε αστικές
Τύρωστα 180.000 vοικοκυριά με κόκκινα στεγαστικά
δάνεια αναμένεται Πως θα καταφέρουν να ενταχθούν
στη ρύθμιση για την πρτη κατοικία-από αυτά ,
50.000 δάνεια είναι επιχειρηματικά και επαγγελ
ματικά που έχον ως εγγύηση την Πρτη κατοικία.
Ηπλατφόρμα για τις αιτήσεις ξεκινάει να λειτουργεί
την ερχόμενη Δευτέρα
τέλος
από τους κωδικούς του ΤΑISnet μέσω της ιστοσε
λίδας της Ειδικής Γραμμαείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (keyd.gov.gr). σελ.3
Στον έλεγχο του
Δομαζάκη περνά η αλλαντοβιομηχανία Creta Farms μετά
χθεσινή επεισοδιακή και Πο Εμμανουήλ
σελ. 18
Κστας Καραμανλής
Πρην πρωθυπουργός
ΜΕ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5,3%
ΕΩΣΤΟ 2023
ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ
Πολιτική
και εμπορικές υποθέσεις,
επιθυμούν να εγκαταστα
θούν ήνα ιδρύσουν θυγατρική
χρα μας . Το θέμα ανέκυψε
λόγω ρυθμίσεων στον ελληνικό
νόμο 3898/2010 και το Π.Δ.
123/2001. σελ. 3
λύωρη έκτακτη γενική συνέ
λευση Που διεξήχθη στο Ρέθυμνο, από τv οποία αποχρησε
οέτερος βασικός μέτοχος Κων
σταντίνος Δομαζάκης, ο οποίος
αναμένεται
την εγκυρότητά της . σελ . 12
ιθα μενει ανοικτ μερισταθερότητα
με ορίζοντα
4ετίας
χρόνου . Πρόσβαση θα υπάρχει μέσα
ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 8,55 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΕΛΙΑΣ
αμφισβητήσει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Συμβούλιο της Ευρώπης: «Η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται σε κίνδυνο στην Τουρκία»
  Την ανησυχία του αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία, εξέφρασε μέσα από ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς όπως υπογράμμισε, βρίσκεται σε κίνδυνο. Ταυτόχρονα έκανε λόγο για…Συμβούλιο της Ευρώπης: «Η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται σε κίνδυνο στην Τουρκία» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wage increases: The “tool” that remains inactive
  The government has placed special emphasis on the increase of the minimum wage, which will come into force from April 1, amid high prices affecting the households’ purchasing power. The…Wage increases: The “tool” that remains inactive - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Olympia Group acquires Entersoft: Emphasis on business software market
  Business mobility through acquisitions in the IT sector and in particular in the critical business software sector is confirmed by the binding agreement of Olympia Group and another international investor…Olympia Group acquires Entersoft: Emphasis on business software market - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Global Ship Lease: «Ούριος άνεμος» κατά τη χρήση 2023
  Αύξηση λειτουργικών εσόδων και κερδών παρουσίασε η Global Ship Lease, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου, το 2023. Παρά τις εμπορικές διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα και το κανάλι του Παναμά, που…Global Ship Lease: «Ούριος άνεμος» κατά τη χρήση 2023 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Σε 10 χρόνια θα εγκαταστήσουμε πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη με την Κίνα
  H Ρωσία και η Κίνα σκέφτονται να εγκαταστήσουν έναν πυρηνικό σταθμό στην Σελήνη περίπου το 2033-35. Την είδηση έκανε γνωστή ο Γιούρι Μπορίσοφ, επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos, όπως…Ρωσία: Σε 10 χρόνια θα εγκαταστήσουμε πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη με την Κίνα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ