Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
|ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
SΡ ονατου Υp /
1 Ελεύθερο/
Ιουνίου
1 την on
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
Φορολογικές δηλσεις 2019
Πέντε παγίδες
Οι πέντε
- Πς θα γλιτσετε πρόσθετα χαράτσια
Σελίδα 16
Ελλάδα:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πρόσληψη προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου
Πανάκριβο
Σελίδα 7
το καλάθι της νοικοκυράς
Πρωταθλήτρια Ευρηns
η Ελλάδα
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
στιs ιμέs nροϊόντων
Μέτρα προφύλαξης
από άγρια ζα
ιδιαιτέρως αρκούδας
Σελίδα 13
Άκρως πετυχημένη
η αγωνιστική σεζόν
2018-2019 για την
Εγκρίθηκε
το αίτημα
καταχρισης
του ΑΣΕΠΟΠ
Βελβεντού
για την ονομα σία Κλαρίσιο
Ροδάκινον
Σελίδα 17
ΝΗΟΕΙΣ
Τοτ Κ
Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης
Το τέλος της δημόσιας
εκπαίδευσης
Σελίδα 13
ΠΑΓMio nruTAMΜιΜΑ
ΑΡΟΟ ΑΑΡΟ
Δύο πανεπστημιακοί κι ένας δημοσιογράφος |
Ι δεν φτάνουν για να ολοκληρωθεί η καταστροφή
| της δημόσιας εκπαίδευσης . Πρτον , πρέπει να
|βρεθούν στην κατάλληλη θέση . Και έγιναν και οι
εγκρίθηκε ΤΟ οmu
χρισης του ΑΣΕΠon Βελ.
Ου FM.
γυημένο Παροδοσιακό ίδι τυπο Προϊόν (EΠn ) στο
να τους δοθεί χρόνOς, Και τους δόθηκαν τέ | σερα χρόνια . Τρίτον , χρειάζεται και το κατάλη συμφωνία
επαγγελματιν του κλάδου-των λεγομένων
αλειτουργν-και η αδιαφορία των αμέσως
συνέχεια στη σελίδα 4,
|ληλο
περιβάλλον ,
PURCE
ρωnαίκής Ένωση.
Σελίδα 9