Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
EΙΡΩΙΝΗ
Ιουνίου
Αριθ.φύλλου 7295
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Φορολογικές Στη "Luύγεια
δηλσειS
Η απόφαση
Πρόστιμα anό 100 έωs κα 500 ευρ
Συνέχεια στην 4
για τις συντίάξεις χηρείας
Διευκρινίζονται
οι όροι υ πό τους οποίους
δικαιούνται σύνταξη,
λόγω θανάτου ,
τα προστατευόμενα παιδιά
θανόντος ασφαλισμένου
ή συνταξιούχου
Συνέχεια στην 10
ΠΑΝ.ΣΕ.Κ.Τ.Ε
Το ειδικό πριμ
κτηνοτρόφων
Έκτακτοι έλεγχοι
Εφορίas
σε τουριστικές
περιοχές
Συνέχεια στην
PDeminimis για Αιγοπροβατοτροφία Δυτικής Μακεδονίας
Συνέχεια στην 11
1ΙΚΤΕΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ανατροπή
στη Γ Εθνική
με τιs δηλσειs
συμμετοχής
5ο χλμ. Γρεβενν-Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
Συνέχεια στην 20