Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον toi1o tou
ni1ei νο ξμυί
να δυειι pεotί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Μoτήτης-Ειδότης luθντής ΒA.ΕPA-Εtoς 50 φύλλου Τ150% Τιμή 060 ευρύ Πάμπ 2 Ιυνου 209
ΕΧΕΤE ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ
ΚΥΒΕΡΝΟΥΝΗ
ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ
htenιχή nooEκλογικο οχρφθεt σκτος σπο navndαουnρε
, Ταν
mesdλrμένα ttua του noης διεκοe tuν
τα ΚΥ1.FA, το εnouενΕ
ους του
ooα ru tοαΚο τη Μuπλiν και η At. οικα.
μένου σε anoγνωση oβος , το ερτημα Τaί.
Τoinpo Το ευμβουΜo npa moιd σύνορα une . tρα , όι οι οφαγείς του νημέρωση των noα- tou oτα δυδεχάνροa για
σμένα tηv nεpo6sία
Eνar aneεn πpovα θα tnpnE να tναηs
κανοτατο και enapt yafo , oφού δεν υndp . hoov κσημερνo Τρα νmeiEει τους ογνono ΚΤΣΕΑΙ neavα nto
στατο κ Τσnpa κοι μ mουν eonόσo σύνοpr η κατάστοση φανετα no το Μαθμοu έννε μp το0opn nposrnarιn
in tον uηουργό Εθν , και τέRος nod σύνορο νο εivai neριοoάτεpο wωσto όt η tvnμέρω, ένέpγεια Μa να 6είEn
κnς Αμυνος
Anoστο , unεpaomoμαστε , τα pnn anό καθε nήn cn dev κρίantε anopo . συμερrpορά terου n .
τρούγκαλo inou ΔΕΝυ: μερνο μος t ο" αφοuυ
κΟλεo to an 4eν εoντα ερονn
Ε σ η
o to Αοφαλστκό ,
τoν unoupγό Νονεhto.
ουn. Βοunευτής της ΜΔΣn. Κυριάκης
Εικροσοδπnσε επξίωoς
το ΝUΟμό μεις KC την Παρατα3in
ΣΥΡΙΖΑ σε ε ομή της
Γραpeι ο
Μιχαλης Γ. Δουκας K repopoo tnou
5 Πpοστοίoς tou no - nuxε στην πρα μος
Σιο στοντιο της upιλόξενης για την
Να Δημοκρατία T και τmv rκoμς
npoς συνεκά.
α α σταξία και tον
n uλετs NΔ Πμpεζος uρος Κυρι Λεσε εκτοκτως Αοτηνo ΕΕΟΑ ΜεγάΛο
Νολή κα K. AΜutζά να
μην οιyuντόμουν.
Σnb 0 ς ουξητηoης ο
cν και Αμυνος . no. νικά έματο , όnως η
Doi εinaν ό nτoν μα onσίτmon του tnpa vα
Ειδιαφέροντα όση είε σον ΑTΤ . Μιποτίκης
Ιρα κιάτα τη τέiin συς ολάες μα εμίλατ ας είας
Τρομοκρατικά συνθήματα
Για την Νίόρα αακογιάνη
βρέσκοντεη
μκά οτοιχεία της Χρας , δι e
ντος ότι η Νέα Δημοκρυtia rtorpdζe
rm t νικ να
K κοre
5 Μεος a .
οοκμν αom
οoν το μεη.
ωρος α.
τα ouiou
ΥΡ ΤΗΗΟΗ
ν στη t