Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

30oC, 21:00

27oC - Υγρασία 52%-79% - Άνεμοι: Β-ΒΑ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:14 - Δύση ηλίου: 21:12

€0.80

Ç ðïñåßá ôïõ êåñêõñáúêïý ôïõñéóìïý êáé ôá íÝá óõìâüëáéá

Η αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και
τάσεις προστατεύει την αξία της συζήτησης αλλά και από τους κινδύνους χειραγώγησης. Η κάμψη που εμφανίζεται σε αριθμούς που σχετίζονται με
την πορεία της τουριστικής σεζόν, πυροδοτεί εκτός των άλλων εκείνη τη μανία αυτοκαταστροφής, εξ’ αιτίας της οποίας αναπαράγονται θρύλοι ποσοστιαίας κατακρήμνισης των κερκυραϊκών δεικτών. Δόλιοι πολιτικολογούντες, προφανώς χωρίς την επίγνωση της επιρροής των φημών στα πράγματα, διαλαλούν κατά κανόνα μεγεθύνοντας την καταστροφή. Επιβεβαιώνονται (;) έτσι στα μάτια του τρομαγμένου ίσως, μικρού επιχειρηματία, που
σπεύδει να υιοθετήσει αυτήν την καταστροφολογία, καμιά φορά και ως δικαιολογία για τα κακώς κείμενα αποσείοντας έτσι ίσως και την όποια δική
του ευθύνη. 3>>

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4910

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, Ο ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙ ΕΝΑΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

ÐñïóöïñÜ äéáñêåßáò áðü ôïí ÏË.ÊÅ.


Προανήγγειλε και
μονάδα βιοεμπέδησης



Συνέχεια στον "χαρτοπόλεμο" Γκίκα - ΣΥΡΙΖΑ
για το Νοσοκομείο
ΚΕΡΚΥΡΑ. Παραλαβή τριών υπερηχοτομογράφων χθες, λίγο μετά
το μεσημέρι, σε ειδική τελετή, στο
Γενικό Νοσοκομείο. Ο ένας, για τη
Νεφρολογική κλινική του Νοσοκομείου, δωρεά του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας. Οι άλλοι δύο για
την καρδιολογική κλινική και το
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,
τμήμα της δωρεάς ξένου υπηκόου,
συνολικού ύψους 100.000 €. Η
παραλαβή έγινε σε ειδική εκδήλωση - συνέντευξη Τύπου του διοικητή του ΓΝΚ, Φοίβου Κακαβίτσα
και του Προέδρου και Διευθύνοντα
Συμβούλου του ΟΛΚΕ, Σπ. Στεφανίδη.
Σελίδα 11>>

Óôïõò
Âáëêáíéêïýò
ï ÄïõêáôÝëçò 1 5 > >

Óðïõäáßá äùñåÜ ôïõ Óð. ÑïõâÜ óôç "ÌÜíôæáñïò"
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε μια εξαιρετικά σημαντική δωρεά στη Φιλαρμονική Εταιρεία "Μάντζαρος" προχώρησε ο αναπληρωτής Αρχιμουσικός της ΦΕΜ, Σπύρος Ρουβάς.
Συγκεκριμένα, ενός μεγάλου αριθμού μουσικών έργων: 1980 μουσικής δωματίου,
1788 για πρωτότυπη μπάντα, 198 πρωτότυπες συνθέσεις του ιδίου, πλήθος πρωτοτύπων έργων Ελλήνων συνθετών, παρτιτούρες ορχήστρας πρωτότυπων έργων
κορυφαίων συνθετών, όπως οι Mozart και Beethoven, έργα κλασσικής μουσικής για
πιάνο (επιλογές από όπερες, συμφωνίες, συλλογές, διασκευές) κ.λπ. 13>>

Óôéò 27 Óåðôåìâñßïõ
ç Çìåñßäá ãéá ôïí
êéíçìáôïãñáöéêü
ôïõñéóìü
7>>

Äõóöïñßá Éáôñéêïý
Óõëëüãïõ ãéá ôéò
äçëþóåéò Ôóßðñá 9>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα