Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Duouαπ pό
www.olymp iobέτmn.r
Ε o pοo οw
ΠΕΜΠΗ η1oνOr 20
OFMΣΜΟΣ ΔΙΧΕΡη
ΔΗΜΟΙΟΥΧΡΕΟΥΣ
Ρευστότητα,
ληξιπρ όθεσμα
και κόκανα δάνεια
Α ΜΤ Μ ΑΚΑΘΗ
ΘΕΜΑΚο ΠΑΡΚΟ ΣΤτΣ ΚΑΡΥΕ:
Υπογράφηκαν τα πρτα
πρωτόκολλα συνεργασίας
ΜΕ ΕΟΕΡΗΣΕα ΤΟΥ ΜΟΜΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Τα σενάρια
αν δεν υπάρξει
αυτοδυναμία
α ντραείς νoηδκυρία
ν οiο ομοδού pοu
μ Μς nρο, m (nAoa
Empήp κu Κκό s
Eurp 6ή u γαο ηό yος ο
eponoμς μης δημίυ Χplaς οοtιd o 00 φόoημο γιααν oόΕμηκ εΜηκής ο μα τόμα
μραό otpας.
ΚΑΙ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
συλ. Ε
σελ. 3.
Ωρα να nαμε
ΕΚΑΑ ΠΟNΤKΟΥ ΓΡΑΦΟΟΥ
Το πιο ισχυρό μήνυμα
στήριξης στο πρόσωπο
και την υποψηφιότητα
ΣΥΝΕΧΕ Τα Ε φ ΤΟΥ
ΟΥΠ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Μ.Α Φ, ΜΑΡΑΛΜΟ
την Πιερία
Συνάντηση με Μητροπολίτη,
επισκέψεις σε υπηρεσίες
και συλλόγους
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΟ ΦΥΟ
ΚΑΙ ΜΜΑ ΣΕΛΟΦ0
Πιο Ψηλα.
ΤΟΥ ΥTL ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑ ΠΕΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΝΑ
#lore AαΡία
Την Τρη Μlaiou 5019πpμστeβμαν τ
κύγρopu οnn Πp ς Μaς
δημοp , E G ο
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ (Φωντας)
ΜA ΗΗ6NMΤΑ.
Φοοντιστήρια
8Bάση
Υnoψήφιος Βουλευτής Πιερίας
Πρωοθλήτρα
Eυρπης
η Ελλάδα στις
τιμές προίόντων
ΠΑΝΑΚΗΒΟ ΤΟ
tνtnμrν 25 w nn
μεδεδοπιλεία- φupoτnpέρνα
Ανdpωπστικi Επουδον
θεκν Σπουδν
naToοΥΛΟ ΕΥΑΓΤΕΛΟΣ
23ης Μοτtavi
ovp 0ο
LΑS0 01ο
fmal badekategmal.com
Fecebaole bauafre e21σΗ 4Φ197
wwwbκούne
Nιοoίuις 10
αtυμπιa Ακτn Κατερίντις τoniskol akogmaillcom
Τnb 25Ι0 628α
wwteminstεm Τ
TΗΣ ΝΟDΟΚΤΡΑΣ.
Oκονομίας & Πηpopopικς
ΠΤ Ηuμύει
Πovάeο m uΟ
νοpά ην
λΕ φέημ.
ΓΙΑΤΙ
paμε τη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
enμ HoΤ HAmu
Πρ>τυπο
| α g
pη από
Κ όμo
pά44 Ε
ΣTw nretηp.
Θnοντιατηριαά σuγκρότημα
Γατσιός -Γκουλης -Μπρουσκέλης
γκής, an
o εεμλα,
ΑΟΓΟΙ πΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΠ 0ο οnoo ίστη 0ρτα
αoncmte
Κeτtpνη
nA.:23510/637ν
kestopeuίcchetanβασιού αam
Ν ΕΝμ ΡΕΕ
ΚΑΙΑΓ ΜΑΤΑ.
Χαουpε σχίσος umoοσύης
-oa m o τ
ono otu oo o ο
VΤTΡκ κrpoNHΗ
μ υpοpoo
Με προντα mo oτητας στις κalύτερες
ημές αι ο οδικονμίνομας
προ oωmod συς εγμόμαστε Το
λύτεpo απεtλισμα.
ΚΑΝΟΡημΟ ΤΡΟΠΙΚ
-οταt Κα ΡΟΕΗ
ΕΡΤΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΣΤΟτι ωτΕΙ
ΤΗΛ : 28510 35079, FAX : 23510 28178
E-MAL torμιυίνμοαΤΠΟ1, αυιτ
Κφοι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
T2351039303 & 34886
konstadinidis livνα. com
ΣΤΟneΗΜΗ ΜΑΝΑΛΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕ ΝΩΝ ΛΩΣΣΩΝ
N. ΜΑΡΑ
Εγγραφές
καθημερινά
Έναρξη
μθημάτων :
20Ιουνου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
ΜΠΑΣΛΑΒΑ.
o οο ανm