Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙNΑ
Μεταγρφές και αποχωρήσεις
Σεl 15
NEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 27
Ιουνίου
Αρ. Φύλλου 6370
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | email : [email protected] eoiagones.gr | wwweoiagones.gr
ΤΗΣΗΠΕ ΙΟΥ
Spoiς APιτι ΜΑΛΜΗ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣ ΕΙΣ
Την Παρασκευή
οι βαθμολογίες
των πανελλαδικν
ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΑΚΟΛΟΥΒΕΙ Η ΚΟΠΗΛΑΣΙΑ
Κέντρο του ευρωπαϊκού
υγρού στίβου τα Γιάννενα
Ιαυλίου 8ο
δο8ούν στους μα8ητές και α Βαθμοί
πό Kmm o
δα Πρέπει να Sκνnoouν τις διαδικαμηκανονροικο στοίa
συ για τις 15 Ιουλίου. Σε Περίτωση
naντως πou undp αυν κάnoες καυ των εκλονων- το υουονείο Παδείας
μπορεl να δυσει napaταση στην
vία κατοβεσ
ΕΙN WIM ΜΙN 201
ΙΟΑΙΝΑ- GREEC
th CMAS Finswimming European Senior Championship
ΣΕΛ, 6
μηχανογραφκο .
Σταύρος Καλογιάννης
Συναντήσεις με αστυνομικούς
κα πυροσβάστες
ο υnοpnφως Βουλευτης της Νέας
Δημοκρατiας Σταύρος Καλογιαννης
ΗΠEΙΡΟΥ
Αστυνομίας και την Πυορσβεστική
Υπηpεσία
ΣΕΛ. 9
Την Παρασκευή
η απόφαση
για τους Κρητικούς
tην Παρασκευn το Πρu ntφtεl
Πολοκοαmme An
Το 2019 είναι η χρονια του ευρωπαϊκου υγρου στΒου για τα ιάννενα .
Aυτό γιατι, μετά αno nολλά χρόνια αno σημερα και τον Σεπτέμβριο του 2019, τα Πάννενα φίλοένησαν κα δα φίλοτην ανακοίνωση της απoφασης της
Την Παμπτη η ακροαματική διαδ κασία συνεxίστηκε με τις αγορε νικής κολ μθnα
. Πανευρωnαϊκo Πρωταθλημα Κωτηλασίας το Σεπτέμβρι .
ζεκίνησε ουσιστικά την Τετάρτη και
ΣΤΛ, 2
oes tω ουναγορων υπεράσησης
| Η ΔΕΥΑΙ απαντά σχεικά
τν λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού
Μοναδικό
διαρκεια της δκης την Τρίτη, και
oπως όλα δείκνουν , Παμε για το
κλείσιμο της υπoθεσης το Πρω! της
της απoφασης της (δρας , ΣΕΛ 4
αντίβαρο στη
συντηρητική
πιλινόρθωση
ένα ισχυρό
Κίνημα
Τη δικη της απaντηση στις καταγγε
λες του Δπμάρχου Zτσας για τα λμα| τα nou καταλήγουν στο αρδευτικο δνε
ΔΕΗ-ΔΕΛΛΗΕ
Μτά ις ζημές
ξεκίνησαν και οι
διακοπές ρεύματος
Σε αυm. Παραδχεται τω Πρόλημα .
| τονίza ότι Βαίνει μειούμενο και αναθα δσε
ν το βολον
Ντόμινο και στην ευσταθεια του
Ολοκληρn η anaντmση αναφέρει τα
Αλλιγής
VEIT στη μέση και τη χαμηλή ταση
στόστα ση επεξιογασίας λυμα| τοων της ΔΕΥΑ ΕΝσι wwωστό ότι λα| τουργεί ορακά εδω και αρετά χρονια.
Εχουν Προκαλέσει τα τεράστια οκονομικά προβληματα της ΔΕΗ.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
3 uα και
Προδυψε η αναγκη επέκτασης της
| μοναδας .
κοσσίας doχισαν w σκονοι πρτες Βλαβες και διακοπές ηλεκτροδοΣΕΛ. 3
ΤΟΥ Θ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ
ΣΤΟΥΣ "Ν.Α.
ΣΣΛ. 8
τησης.