Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φοροέλεγχοι Hi-Tech
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
917711085921311
Έτος: 950. Αριθμός φύλλου: 26.965
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 | τιμή: 1,30 ε
Φοροέλεγχοι Hi-Tech
Κεντρικές τράπεζες
Τακρυπτονομίσματα
κρύβουν κινδύνους
ΑΑΔΕ: Σάρωμαν
αν των κινήσεων τραπεζικόν λογαριασμν με ειδικό λογισμικό
Διεθνή ανησυχία προκαλεί το κρυπτονό
μισμα libra Που ετοιμάζει η Facebook, με
τις κεντρικές τράπεζες
ριακές αρχές να ζητούντη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, φοβούμενες επιππσεις
στο χρηματοπιστωτικό σύστιη μα και
πλυμα μαύρου χρήματος. σελ. 2
γισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύ
τη δυνα τότητα στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑ
ασάρωμαν των κινήσεων
των τραπεζικν λογαριασμν των φυσικν προ
ξεχωρίζουν εύκολα τις περιπτ
σεις εκείνες όΠου τα Ποσά τωνπρωταρχικν
σύγκριση με τα
Που έχουν συμπεριλάβει στις φο ρολογικές δηλσεις των αντίστοιχων ετν . Έτσι
Χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους
ζονται
σταυρσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικν
ταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων διενεργούν
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
ΠρόσωΠα, με στόχο τον εντοΙ
αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας,
υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτετα
μένης
επικεντρνονται αυτή τη στιγμή.
φορολογίας εισοδήματος των ετν 2013-2018 οι
οΠοίες δεν έχουν ακόμη Παραγραφεί , καθς και
σε υποθέσεις της Περιόδου 2008-2012 για τις
βασίαυτοματοποιημένες διαδικασίες δια
Οποίες η Περίοδος Παραγραφής έχει Παραταθεί
από Πεντα ετή σε
ριέλθει
αρχν κσυμπληρωματικά στοιχείαν για ενδείξεις φοροδιαφυγής, τα οποία δεν ήταν δυνατό να
βρεθούν και να ερευνVηθούν κατά την κανονική
πενταετή Περίοδο Παραγραφής. Ο έλεγχοι για
τη διαπίστωση Παράνομης Προσαύξησης Περι
ουσίας
χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού για την
αυτοματοποίηση των διασταυρσεων δεδομέ οι φοροελεγκτικές υπη ρεσίες μπορούν Πλέον
νων μεταξύ τραπεζικν καταθέσεων και δηλ
σεων φορολογίας εισοδήματος. ο λογισμικό , Ποσν μεταξύ Πρωτογενν καταθέσεων και δη
το οΠοίο φέρει την Πλήρη ονομασία Ειδικό Λο
και τις χρηματιστn
ξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ ), Παρέχει
δεκαετή , επειδή έχουν Πεγνση των αρμόδιων φορολογικν
κα σε
ΔΕ να προχωρούν
ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρφυσικά
οπισμό περιπτσεων
σπων και να
Μετά τις εκλογές
ηνέα χρυσή βίζα
κα ταθέσεων είναι Πολύ μεγάλα
μεγάλης φοροδιαφυγής γίνονται με
εισοδήματα
Στους επόμενους μήνες, αντί για την 1η Ιουλίου 2019 Που Προβλέπει ο νόμος, θα τεθεί
σε εφαρμογή το νέο Πλαίσιο για τη χορήγησης χρυσής βίζας, καθς έως αυτή τη στιγμή
δεν έχουν υπογραφεί οι απαραίτητες κοινές
υπουργικές αποφάσεις και οι εφαρμοστικές
εγκύκλιοι . Συνεπς , όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, η δευτερογενής νομοθεσία
για να τεθεί σε ισχύ ο νόμος θα Προκύψει από
τη νέα κυβέρνηση. σελ 10
μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι
σε υποθέσεις
εύκολα να εντοπίζουν τις διαφορές χρηματικν
λωθέντων εισοδημάτων. σελ. 5
25.000
Νέος εισπρακτικός γύρος
για 170 εκατ. από τη ΔΕΗ
Έσοδα κρατικού προϋπολογισμού-5μηνο 2019
( Ποσά σε εκατ. ευρ)
20.000
Η καινοτομία κερδίζει
έδαφος στη ναυτιλία
15.000
lανουάριος-Μάος 2019 Πραγματοποιήσεις
| Ιανουάριος-Μάιος 2019 Στόχοι
Η Qualco θα συνεχίσει το κυνήγιοφελν
Όλο και κερδίζουν έδαφος τα <πράσινα και
κέξυπναν πλοία, καθς κυρίως ναυπηγεία και
vnογνμονες έχουν επιδοθεί σε μια προσπ θεια σχεδιασμού και κατασκευής ακόμη Πιο
σύγχρονων και καινοτόμων Πλοίων. σελ . 11
10000
Με μία συμμετοχή ολοκληρ μόνο ενδιαφερόμενο
θηκε την Περασμένη Τετάρτη η
υποβολή προσφορν
διεθνή διαγωνισμό Που προκή- μέσω του δεύτερου διαγωνισμού .
ρυξε η ΔΕΗ ια την Πρόσληψη Ετσι, όπως όλα δείχνουν, η Qual
εξωτερικού συμβούλου για τη
διαχείριση πελατν με ληξ ξιπρόθεσμες οφειλές για λογα
Πρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα ριασμό της ΔΕΗ, έχοντας ήδη εμε πληροφορίες, το παρνν στη σφέρει στα ταμεία της επχείρη
διαδικασία έδωσε μόνο
νοπραξία εταιρειν με επικεφα- ευρ
λής την Qualco, n οnοία ήδη διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ληξι ης τάξης των 50 εκατομμυρίων.
Πρόθεσμων χρεν της επιχεί- Οποϋπολογισμός του νέου διαρησης, καθς είχε κερδίσει
πρτο αντίστοιχο διαγωνισμό . ευρ, για την είσπραξη 170 εκατ
Ηυποβολή Προσφοράς από έναν ευρ. σελ . 10
ουσιαστι
κάκαθιστά διαδικαστική την ανα
5.000
στον νέο κήρυξη καινούργιου συμβούλου
Δεύτεροι στο ΝΑΤΟ
σε αμυντικές δαπάνες
co θα συνεχίσει να κυνηγάν λη Πωλήσεις
αγαθν και
υπηρεσιν
Φόρος
εισοδήματος
Φόροι
Φόρο επί
αγαθν και
υπηρεσιν
Καθαρά έσοδα
κρατικού
Προϋπολογισμού
Στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρν του
NΑΤΟ σε δαπάνες για την άμυνα (σε Ποσοστό του ΑΕΠ) βρίσκεται n Ελλάδα, σύμφωνα
με τα ετήσια στοιχεία Που δημοσιοποίησε
χθες η συμμαχία. Τις μεγαλύτερες δαπάνες
άμυνα είχαν οι ΗΠΑ με 3,42%
Ειδικοί φόροι
κατανάλωσης
Ειστροφές
εσόδων
Μεταβιβάσεις
σης ένα Ποσό άνω των 300 εκατ.
σε μετρητά . Παράλληλα,
έχει εξασφαλίσει διακανονισμούς
η Κοι
Ώθηση στα έσοδα από έκτακτες ενισχύσεις
Σημαντική υπέρβαση στον στόχο των εισηράξεων από ΦΠΑ καταγράφηκε στο 5μηνο, με αποτέλεσμα τα
φορολογικά έσοδα να ανέθουν στα 17,748 δισ. ευρ, ξεπερνντας κατά 618 εκατ τον στόχο. Τα
φετνά έσοδα έχουν κινηθεί Πολύ Πάνω από τον στόχο. Έχουν εισηραχθεί 20,186 δισ. ευρ , δηλαδή
2546 δισ. Περισσότερα σε σχέση με τον ετήσιο στόχο. Ωστόσο, αυτήη υπέρβαση οφείλεται σε δύο έκτακτες ενισχύσεις των εσόδων Που δεν λαμβάνονται υπόψη στο μνημονιακό Πρωτογενές πλεόνασμα. σελ 4
για την
του ΑΕΠ, εν ακολούθησε η Ελλάδα με
2,24%. σελ . 17
γωνισμού ανέρχεται σε 15 εκατ.
ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΜΑΖΑΚΗ
ΕΝΟΨΕΙ Γ.Σ. CRETA FARMS
Ανάπτυξη με
Ορφανήν
από αύξηση
η σύνταξη
χηρείας
Κεντρικό
Γραφείο
Ισολογισμν αστερίσκους
Πλαίσιο
ΣΤΑ 15 ΕΚΑΤ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΠΑ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
στην Ευρωζνη
από την ΤtE
Instagram
Instagram
wetprο
INSTAL
Από τον Νοέμβριο
Τεχνικοί λόγοι
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΓΡΑΜΜΗ
ΤΣΕΣΜΕ-ΛΑΥΡΙΟ
Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ).
Που είναι συμβουλευτικό όργανο του Eurogro
up , έχει ως κεντρικό σενάριο ότι η οικονομική
ανάπτυξη θα ενισχυθεί το 2020, εν συνιστά μια
ουδέτερη δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρω
ζνη με κατάλληλη διαφοροποίηση ανά χρα. Η
αύξηση
ανέλθει στο 1,5% tην επόμενη χρονιά , ωστόσο η
έκθεση αναγνωρίζειότι οι οικονομικές Προοπτι
κές υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους υποβάθμισης. σελ. 7
Η Τράπεζα της Ελλάδος δη
μιουργεί Κεντρικό Γραφείο Ισο
λογισμν , προκειμένου να πα
ρέχει στατιστική ΠληροφόρηΚαμία αύξηση
αποδοχν τους δεν είδαν χθες ,
λόγω τεχνικν λόγων, όσοι συν
ταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη
χηρείας , Παρά ρητή αναφο ρά της ρύθμισης
βάνεται στον νόμο για τις (120
δόσεις ότι οι
ας θα αυξηθούν από το 50% στο
70% του ποσού Που ελάμβανε ο
θανν δικαιούχος . σελ. 6
συντάξιμων
Οδυσσέας
Αθανασίου
σελ.2
χρηματοοικονομικά
ση για τα.
στοιχεία των ελληνικν επι
χειρήσεων. Η υποχρεωτική
υποβολή οικονομικν στοιχείων από τις επιχειρήσεις θα
ξεκινήσει τον Προσεχή Νοέμ
βριο. σελ. 7
Διευθύνων σύμβουλος
Lamda Development
Στο Δημόσιο
η ευθύνη
έναρξης του έργου
στο Ελληνικό
Περιλαμ
Το Instagam
στα χωράφια
της Amazon
του ΑΕΠ της Ευρωζνης αναμένεται
συντάξεις χηρεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα