Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠEΟΙΟΡΖOΙΤΕΣΕ
της Κρήτης
Έτος 27--Αρ. φύλλου 1.377-Τετάρτη
, Ιουνίου 2019-Εδρα: Κίσαμος Χανίων, τηλ.:28220-23.615, 2821ο-88.066
ΤΙΜΗ 1,0ο ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
Τι Ψήφισαν οι Χανιτες από το 2007
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
μέχρι το 2015
σελίδα 23
Σδερα Σκυροδέματος/Τουβλα
Ytong/ΑδρανήΤουμέντα
ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ
ερμοπρόσοψηθερμομόνωση
Ηχομόνωση
Στεγανωτικά/Επισκευαστικά
Ετοιμια Κονιάματα/Κόλλες
mψoσανίδες & Συναφή
ΨΗΦΟ ΜΑΣ
Επενδύσεις Οψεων/Κεραμίδια
Πετρματα/Πλάκεφιaminate
Πλάκες Πεζοδρομίου
1u ΕΟΚομου- Χανων / Κίoαμoς τηλ 28220 2318
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ && ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
'ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ.: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
78 υποψήφιοι από 17 διαφορετικά κόμματα στο Νομό Χανίων
LOUPASSIS
Οι νέοι, οι. παλιοί και οι αποχωρήσεις!
, gελίδα 1ο
ΜΕΛΕΤΗ -ΚΑΤΑΣΚΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΝΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΙΗΣ
Εppων Πωεμιστν 26, 3135 Χατ
Τ 2821 6NXO κι Ε94 6982469
emad loupassishonesgmail com
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΝΗΤΑ!!
κIN 60s6 227 7ς) 6446 Α24 149
κάλνατο
ΚΟΥΝΑΡΑ Πakitoι 00φηλοs
|οoόπεδογο0 τ.μ. noλo καλ ο. Πρ0ρ0ρό, 1ρ00 ρκάl
ΕΓΙΕΝΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕ ΙΩΝ
P οmαm Ο ά0 Ο. Κατάλλο να οπο
1μ on κακιοιο) .ης το είνα.
Ιστο κέντοο κn (χηοΜ Κατρκό δράμο . repeτεi 4ρκρρroφop
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤIΜΣ
ΜΟΥΟ0ne moγγελματκή γήσn Τμή
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
ορο ρ υmκδωμάτα m. κουα καί
νη0τΝΟγοδκό oκότκδο ομφιθεστρικό 1 14οτu.
KIN. 6945-337.762, 5945-424.149
Ιαχδει uno 280-0807
3,88α
ηKoομος: Μοοδικό Ουάπεδο 61Η.cόcouoμού, κατάλληλογα.
Crete Perfect Home
| κ κτΚa4οτμΠpooφ0000ρ0υρ
otu oο Οό εκoδοτploατoo
MPLZUNA HE
μεσπικό γραφεία
ο0υμ, 6ιράτο
Τωήσεις.Ενοκόσς . oυντpήσες . μελες . κατοσεuές
nναλαστκή νήon nooο0
μ δοΟπότεδο σμφιθαστρά εricouopύ5
τμ. φάτο κεντοικό δρομο npooο0ρά: 22000εράμάκel
Στούαρτ Σάιμον
KW.59 40 δ119.
Μπορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
ΤΑΧΙ ΟFFICE 2ρe
PAMPERS active baby
megs podk132μ
γιο όλα
Καμπούρη 4. Kioαμος ( δηλa στον Αy Σπυρίδυνα )
web, ww.σείοpoiochome.0om
22.99
ΕΥΤαχεία εξυπηρέτηση κοι συνέπειο
ΚΙN. 6932-122.132, 6946-848.093
ommo poά
Ζητουνται σκινητα προς αμεση πληση
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε.