Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Φωτιά ξέσπασε στην
περιοχή του Βρονταμά
> σελ. 7
Πέθανε αιφνιδίως
Ο Pοβέρτος Σπυρόπουλος.
> σελ. 8
Π. Δούκας για κρίση:
ΚΦναζα aπό το 2009 ότι θο έχουμε
οξύτατο Πρόβλημο.> σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 26 Ιουνίου 2019 |Ετος 23|Αριθμός 5675| Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2781081253 Fax: [email protected] www.lakonikos.gr
Στη Σπάρτη βρέθηκε ο διάσημος αρχιτέκτονας P. Πιάνο
αΠορτοκαλίν
κίνδυνος πυρκαγιάς
σήμερα
για περιοχές
της Λακωνίας
για νέο Νοσοκομείο
δωρεά αΣτ. Νιάρχος
Πολύ υψηλός κίνδυνος πuρ Δ να τους Δήμους Ευρτα .
Μονεμβάσιος και Ελαφονήσου ΠΕ Λακωνίας Προθλέπεται για oήμερα Τετάρτη 26/6 ,
σύμφωνα με τον Χάρτη Πρό Βλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
nou εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Εσωτερικν
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης [www.civilprotection.gr
β20ιd2 2u0vo
και Αν , Μάνης ) έχει δοθεί
σήμα για υψηλό κίνδυνο πυpκογιάς (κατηγορία κινδύνου
Δεδομένης της κατηγορίας
κινδύνου 4, η ΠΕ Λακωνίας
συνιστά στους nολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί , να
nαίpνουν μέτρα αυτοηροστασίας και να αnoφεύγουν
ενέργειες στην ύποιθρο .
Η αντιπεριφέρεια εφιστό ιδιοιτέρως την Προσοχή σε
αγρότες , κτηνοτρόφους , μεΜπότσιος: Η Σπάρτη φαίνεται πως θα αποκτήσει ένα σύγχρονο νοσοκομείου
το νέο νοσοκομείο Σπάρτης,
Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για δευόμενος από επιτελείς του Υγείας και της διοίκησης του
την Πολυπόθητη κατασκευή και υψηλόβαθμη αντιηροσω- Γενικού Νοσοκομείου Λακω- ανάμεσα σε σημαντικά έργα
νέου σύγκρονου νοσοκομείου Πεία του ίδρύματος Γιο τη συγ - νίας με το ίδρυμο, με στόχο τον που έχει αναλάβει διεθνς
στη Σπάρτη , με δωρεά του κεκριμένη εξέλιξη σάς είχε σχεδιασμό του οδικού "κάρτη- , ήταν το εμβληματικότερο έργο
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος . ενημερσει ο Λακωνικός nou θα οδηγήσει στην ανέδιακεκριμένος Ιταλός αρχιτέ- Τύηoς, anό το Σάββοτο (22/6) . γερση νέου νοσοκομείου στη Ελλάδα , το -Κέντρο Πολιτισμού
του Ιδρύμστος -Νιάρχος , στην
- odi30 u
ματος Σταύρος Νιάρχος. ΙΣΝ , στελεχν του Ιδρύματος Σημεινεται όπι ο P.Πάνο , ο Εθνική ΒιΒλιοθήκη της Ελλά επισκέφτηκε τη Δευτέρα (24/6 ) Νιάρχος- , στο Πλαίσια της συ- onoiος αναμένεται να έχει επι- δος και η Εθνική Λυρική
nav u tειο
τιαιένη εni
Αθήνα, όπου στενόζονται η
Piano) , συνεργάτης του 1δούμη uπάνο ν χωρο του ήδη
νεργασίας του Υnουργείου τελικό ρόλο στον σχεδιασμό για Σκηνή , συνέχεια σελ . 8
annnvολούνται στην άnαιθοο
να απoφύγουν ενέργειες nou
μηορούν να ηροκαλέσουν
Πuρκαγιά αnό αμέλεια.
Επίoης, κολεί τους Πολίτες
να τηρούν τις απαγορευτικές
διατάξεις κυκλοφορίας οχημάτων σε Δασικές nεριοχές
όπως αυτές αναφέρονται σε
σχετική απόφαση της αντιηεριφερειάρχη Λακωνίας Α .
Τζανετέ .
Νοσοκομείο Σπάρτης, συνοΖαχαρίας Καρούνης
Μάθαμε να αγαπάμε την
"εργοστασιακή" ομοιομορφίαν
Συνέντευξη του Λάκωνα καλλιτέχνη στον Λακωνικό ΤύπΟ)
Έναν από τους Πιo τΟAΟΥ ρικό σαν υνΛακεδαιλοξενεί σή.
στήλη
λιτέχνες της γενιάς του , τον μονίων .
Λάκωνα Ζαχαρία Καρούνη, ο Γεννήθηκε στα Πάκια Δ. Μο- υποτροφία. Στο ίδιο Ωδείο naοnoίος έχει καταγράψει επι - νεμβασίας Σηούδασε στη θετυχημένη noρεία , τόσο στο ολογική
τραγούδι , όσο και στο θεα- Πανεπιστημίου Αθηνν , Βuκής στο Ωδείο Αθηνν , με
Δημιουργικά
θαύματα
ρακολούθησε , επίσης , μαθή ματα κλασοικού τρογουδιού .
συνέχεια σελ . 9 & 10
Σχολή
γράφει ο Πιργος Ανωγειάτης
> σελ. 3
σhiik &

Τελευταία νέα από την εφημερίδα