Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
oΝΟΥ ν
ΗΜEA ΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΑNΗ Ε0ΗΕΡA-ΕTE uPE 36
ΝΟΑ Μ Κ Λζ
ΤΙ ΨΗΙΖΗ
ΗΑΧΑΪΑ h
Ηspuμμένη
κατάθλιη
aμνη up
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μια έκθεση... εκθέτει
τον Αγιο Ανδρέα
ΛΥΣΑΜΕ
τονΟADΔ
Πrr υντονιστές διωθυντές
χωρίς οξολόγηση έγηον
ημμόνιμοι για χρόνια
μ ο a
Th eYPA
Μum o
mκoύ u
90ν v su
DONΣNΑ εντοίζι τηv
καταστρατήγnon εν θιμένος
διευθυντής καταθέtει εξδικο
στν iupα: M . Οe
wΥμoa
pseala
Η ΝΕΑ
ΤΡΑΓΟΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΙΠΑΛΕΙΑΣ
Δις ισόβια
στον δολοφόνο
της Σοφίας
Παπανδρέου
Mbεit pα tdk φν
Dabm nce Asko e
Dmφ u w
σ00 u
Το ξoίνημo
1ουnaw
αnό Πάpα
Εpd uo is
aepap
ΦΜ e >n
ΓΡOOT
wου μ
Φevo Κ4 ΑΗ
κραλ ς
ΕΙΔΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ Β0MBA
ΤΟΥ 40
edoesiax
4 φκupλr
pμωou
τυ οωνε w
Οpxμo
12-43
sogeva
Το lριάντειο Εonερινό ΕΠΑΛ"
οφήρα 55υμκαθύνe
Ο 00οηo
Εpoάύτα
irx 2
ΚΟΥΟΥΑΑΣ,
pρe μημμ
waυτσo φ onας
ρυ Eh-fua .
Ψ TΙΗ