Πρωτοσέλιδο Άποψη του νότου:Recognized text:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019:
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΑΙΣΤΟΥ & ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Δετε τα τλικά επίσημα ακριβή αποτελίσματατων πρόσφατων Δημοτικν Εκλο
νoν για τους Δήμους Φαιστου και Γρυνας, όπως εκδόθηκαν αηπό το Πρωτοδι
κείο Ηρακλείου και αφορούν τους σταυρούς των υποψηφίων και τα συγκεντρω
αποτελέσματα των Συνδυασμν ανά εκλογικό Τμήμα
oλW-16
EΑΠΟΥΡΗ
& ΜINΟAN LINES
aGmaid Gp npany
HΡAΚΛED-ΠEΡΝΣ
HΡAKΟαAΝΝΗ
m5ς 15
Μpo pόνς 1Μ
b ποe
EΔOMAAAΑNΕΑΡΤΜΤΗ EOHMΕΡ4ΠΜΗ 1.204
ImTEOYΟκΟΝΟΥ 29ΑΥΟΑ9.
ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΛΠΕΣ για πρτη φορά στην ιστορία μήνα lούλιο!
www.apopsilive.gr
ΚΑΛΟ ΜΑΣ
ΚΑΛΠΟΚΑΙΡΙ
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Κηνπλεκερο τημχο6ν(ΑνηSrάπ λ4α
www.minoan-gr
ΜΑΤΑΛΑ
Paντεβού Το 2020
στο 100 Φεστιβά
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
Κυριάκος Μητοοτάης
eεφ όλης ης ύηg
λ16-19
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕ
ΦΑΙΔΡΑ ΗΡΟΥΧΑΚΗ
ΝΟΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σια Ποφμάδια
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνν
Ειδιευθείο navtmστημίου JustuLiebig rερμανίος
Μαυρογιαννάκης r. Μιχαήλ
ηνχούχος ΑΤει θεσΜίκn
οwΟρεατικό
Ημέρες Λmoupγoς: κάθε ΤΡΤΗ κατόπw ρoντιβού
Σrεγoζno στο ιατρείο της οδονάτρου rcupros
Μήνα, στην οδ6 20ης oωβρου 118 (mάvω σmό
ην ανmmpοουπείa Κούκουpος".
ΤηA.: 6977488739
Συλογο Μoρν
Τυμπάκι
Θ 697 8259652
[email protected]
Ο 28925 01476
CreteOrthodontics
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αγνες σκαφν
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
στον Κόκκινο
suM -0ΑΥΤΟΝΑ -ODEΝAS
εΠΑΤΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΙΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ς Στράτος Στρατηγάκης.
, i up o n
VF 185
ΣΝΤΟΣ λν κ t
ΟΥNOY o o 039 γα ο
ηopα ον σοή
2.695
Mgve ali
SMONν ST
200 abs
.Α^ΜΑ
noNnNTΟ η m ς σo p τς
νοnον 0 m n m
mΤμnv Τuμoόpο
p ν Τpο o
Φrop a νλmd
2.345 €
ΟΥ 12599
Ε1ο03
9 wedο p
Pa no ν φ e κ
VAuo ψωγηη το οντν
οpτης ς
τφo mw A ψο o
Φτοο αυpεpά οίo
α τ ΟτοτΟ
r ΜΜ ΗΗΣΙΗ Ποα Ε
uNMΜΜΑΤΑo
τηλ Σ 0
oued Av
Το μονοδκe1.435 C
4ουσοδοημένο oντργuo
5ymornρn s
ση Νόrο Κρήnη.
Ηράκλεο
δύνομη!
ΕΜΠΟΡΑ ΜΟΤΟ ΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
3tmveΕ - ΕΑΙΤΙΚΑ
Λευτέρης
Αυγενάκής
ΤTΗAEΙCΗM11Ν
2υμευ νο w
o Μp a θτρίaα
ο 6 m Kοn
moveooέεoοv
Ο14ναρίτeς σrάo