Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TTΗTΗ % ΟYNOΥ 31
Ε pοo wυ
Duouαπ pό
www.olymp lobέτn.gr
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019
Ανοιχτ η
Μαζική αποστολή
εξωδίκων σε οφελέτες
πλατφόρμα
ηλεκτρονικού μηχανογραφικού
Γ4 ΧΡΕΟΣ 1,05 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
Εκσpατa γαην dστpοημων ληβπμeομν εφoν ατόκανon
ηlοpής νήρμ ας άη 5Μ μ μση ποή
ro τ 5 n Μ
nepoηaηέχιη δαna μα ornon φov aτό mν onia η
Δρo δoναoά 00 0μ po μή oςοu
Ηλ. Μηχανογραφικο ΥΠΟ ΨΗΦΙΟΥΣ
Κατανεμήθηκαν οριστικά
ο5 περιφερειακές έδρες
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΑΣ
Ε Ε Ε
Καλύς ήλΒατε στην εφορμογή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφοκού
Το Πομς Προδb Οoης aν Πεpαή 3i latu 0 α.
Μσω s ναιςoτiςeεν πβρο ς κά κυ rpoαι
Εα σmν Πnpa 5ες ομήβημν ός po
ΣΜΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥΥΠ noνΓΥΤΗ
Ομιλία στην Περίσταση και
επαφές με φορείς-συλλόγους
ΚΝΑΛ ΣΤΟ 0.B.
N. Τσακιρίδης:
Να χτίσουμε ένα μέλλον
με ελευθερία , ισότητα,
ΔΟΣ Υ: ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
Επίσκεψη Υπ. Βουλευτή
Πιερίας Θεόδωρου Τόνα
τΟΥ ΚΟΜΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΦΩΝΤΑ ΜΠΑΡΑΜΑΝΟ
ΣΤΗ ΜΝΗ ΑΓΟΡA ΚΑEΡΝΗΣ
μοκ ούνες u
. ουνnub φε
. wω0φάm.
o οuρ0 ne
Eeupοupσυpός συ
- σm μa.
ανέξ tu ου0.
epos pos Πιφoς Κ
ΤοupSaς
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
Διακοπή της κυκλοφορίας και στα
Ανακοίνωση διακοπής νερού
στην Παραλία και σπον Κορινό
Φοντιστηήρα
δυο ρεύματα στην εθνική οδό
8Βαση
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΜΔΕΧΑΚαpς oς ον ν ήμpα 0bulcu μα Τοpη
0PPaTό mκρ στκαΟπ μα 190
μμοηγΤoή Κοτάηα naας oήξdόA 1η 0. n n, n.
Κτu, Aadanς M Αρε M , Η φ ν
Εprαν οuτnρς oτό δoης auon.
Σμαμpoη ης oης Ανηές Παρίν, 0a
πομοpoν πpαρς φρας ος σην εδκή εδο
Apov- Oooηςρνpοο ΠλοE)σην na, ο
εραν ντμς
συ &.
Δε Εnowδν
ΣΣΤΤΑΣ ΚΟΡΠΟΙ.
ΤΙΑΤΙ
nοτonοΥΛΟ ΕΥΑΤΕΟΣ
| 250ς Μαρτίou 1
Κoτηρίη oι0)
κ510 4190.
Email: ba-kategmal.com
aatίτοrνiντ9
46197
Πρ>τυπο
wwwb edτ
Ενοηp ν 25 o
Ανθρωmστικv Emou ων
Θnοντιστηριαsό αuγκράτημα
Γατσιός- Γκoυλης-Μrρουσκέλης
θεν Σπουδων
Λoroi nον ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΗ ΠΡΟΤΥΟ
Οικονομίας & Πηpopoική
0ο ίστη μ ο0α
ΕEί εuμερατ
ΚΑΒΓ ΜΕΗΑΙΑ
Ε o toooo oo
Ανθρωmσκν Σπουδων
Εκρε κ rpoNKΗ
θετκν Σπουδν
Είο upοτpονεια, Βδοοio
aμrunμ mporπμα
Οκοιομίας & Πληρορομιή .
FnΤEnΕ ΚΑΙ ΠΡατut
ΑΗΤΟΤ ωνΙΗ
ΤΗΛ : 28510 35079, FAX : 23510 28178
E-AAIL - froritprotypoτριmαίLcorm
05 εξ p
νη υ -η Ετ τε
ΠΕgtitΕΕ ν Εδ 3059.
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕ ΝΩΝ ΛΩΣΣΝ
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρξη
μαθημάτων :
20Ιουνου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗE ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΜOPIΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
ε Ο αn
ΜΠΑΣΔΑΡΑαΑνοδος.
.. κ ά1.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛειο