Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αp. φύλλου 17.542. Τιμή 0,60 Ε . Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 %- Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. htp:/vww.proinosiogos.gg [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ακτινογραφίατης κατάστασης σε όλη την Ήπειρο από την ΕΙΝΗ
ΙΟΣΟΥΝ ΒΑΡΑ ΤΑΙΟΦΟΚΩΝΕΚ ΠΑΕΙ
9 Βλίμες προσωπικού και αντκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 1 Ταλύματα καταλήγουν στην αρδευτικτή τάφρο
Περιβαλλοντική βόμβαν από
διαρροή σε αγωγό της ΔΕΥΑΙ!
παμγαλήτερα προλήματα σε Πανεπιστημακό, δατζικσταν
καθς και σπα
σηλευτικά ιδρύματα Αρτας, Πρέεζας και Φλατν
ΜIX. ΠΛΙΑΚΟΣ: Θα αναγκαστούμε να πάμε στη Δικαιοσύνη
Γ. ΧΑΤΖΗΚΟΣΤΑ
Μπορεί κάθε τόσο η Διοίκηη ης ΔΕΥΑ να Πaνηγυρίι νια
: μεγάλα έργα που προυθε , ο1 β0
ΤΝ oδουνίw και ou δικτύου
της όμως , αυτή τη στγμή Τουλάχσων, πpoβλήμαα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑZ
Με μελανά χpuματα περγράφειη ΕΙΝΗ την κατάσταση
που επικρατεί σήμ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ινοσηλευτικά
εδρύματα της Ηπείpου..
πολλά διαψεύδοντας κάθε απόπεH οικονομική κρίση δεν ά φησε Τίποrε ανιπηρέαστο τα r.
χθες στο φως της δημοσιότημα .
λίτες να πληρνουν ελικά τη .
Ενας σπ' απος είναι ο τομέας της δημόσιας Υγείας , η κατάσταση τοω οποίου , ειδικά να τελευαΟλα τα φρεάτια Τπου οδηγούν στον Βιολογκό είναι ανεξλεγκτα, ανοχτά και τα λύματα
κα po Σρας Μη .
pως κάποο Τομείς δνθηκαν
μεγαλύτερο πλήγμα , με Τους ποην Κυθέν ΣΥΡΙΖΑ i mδεινωθεί δραστικά, μεό,μ συνεπά - : κοντά στον Βιολογκό, εmισκέφθηκαν
Πιάκος,
πηρεσιν που παρέχουν οι δομές :
511η σελ:
κνκαλ
ε αγωγό που μεταφέρει λύματα από
αφορμή τη διαρροή .
Σάμεραη Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικν
- Θετικός απολογισμός
για θεραπεία σε χρήστες
ait όιος ο τημέας τηόληγς και αοτής εοιγυγν από Ανi..
διντδί τ
Αn m who mv Φό α απλνΕα Τρνίου r
δεν rίνα Το μόνο πρόβλημα που υ Βισόδοξος δηλτει ο υπον, βουλευτής ΝΑΓΑυράς
Μπορούμε να πετύχουμε
ένα <Ηπειρτικο θαύμαν!
Vάισου Πλμηγιγoμα τον ι ζρέoηυmλή πoν Ει. Μίμουτόη paή
πόοΥ νινκότεοα ζήτηuα στην ΠΕ
ριοχή της Ελεούοος.
Δεμένα το Πλοία
στο λιμάνια 3 Ιουλίου
Κατευθείαν στην τάφρο!
Η Επίσκεψη στο σημείο της διαp
ΚΕΘΕΛ ΛΑΟ.
lbuviου έχει
λογω απεργίας της ΠΝΟ
Στη σελίδα 12
σε σπάσιμο του αγωγού λογω της
πίεσης , αποκάλυpε το μίγεθος του
προβλήμαος . Τόνο λυμάτων χύνο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
σμια Ημέρα
στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
κνε. σ α
Αντίνα λύνει δημιουργεί νέα προβλήματα..
Ατελές το θεσμικό πλαίσιο για Την
διαχείριση στερεν αποβλήτων
ναγνριση
Η βουλευτική Του υποψηφότητα με τη Ν.Α σπο N Ιωaννi.
ου πο λή
moλλή συήτηση γιατπ υπερέβη α
νά τον κόσμο και ην ουσισστική Οι από ΤΟΔημ Συμβούλιο στις έρευνες υδρογονανθράκων
σδυναμία
ι ανπμετωmστεί στη :
>0 Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ιωαννίνων Στ. Κωνσταντόπουλος
Με προσφυγήστο Ευρωπ. Δικαστήριο
προειδοποιεί ο Δήμος Ζαγορίου!
" Αφορμή η εμφάνιση συνεργείων στην περιοχή. . .
εβοdpι ax DOρT Dioy:
μιλησε στην 13η Σύνοδο για Την κατάσταση στην Ήπιρο
πλήττει ιδιαίτερα ένικά Σε κάθε περίπτιωση , ο Γιρ. Τοπική Αυοδ-0iaaT Πou 5odniy Soλ
το κντοκό θέμα της
οίκηση -.Διαχείριση
: λόγω Της προηγηθείσας πληθω .
ρικής παρουσίας και
0λακλιρνονται πν
Παυκευή α εγΡφς στος
Πούκούς Στοθρος μίτω ΣΤΑ
-4η σελ
13ης Συνοδου Των Φο. Το Δηαχ.
Αποβλήτων
(ΦΟΣΑ οpa
μοκο υμ
Δήμου ΖαγοΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ρο στους Δελφού .
Σελ. 2
σταλάντευτα
Στο συνέδριο το παρν, έδω
εκαι ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ν. ω Μa
Eίug ετόες μα 1ιρμα
αρονορον τιο α τρηρνντα
συλφοίρρο Lνoior
Σο σόχωστρ0 τις ΔΗ.
80000 0φελέες as
Σύρος Κ αντόπουλος άπου
Απόφασή του
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ Εn7
ήταν και εισηγητής στο θέμα ΟλοΒασης
που θα αφορά tpευνα ή εκμετάλ.
Απθλάτ στην nομέησα ΗΕμ
Έποη έξαραm του φανομένου προειδοποιείn Assντρωμέν
Οι αρκούδες βγήκαν
<παγανιάν
ν Ποια μέτρα προστασίας συστήνονται στους κατοίκου .
Σελ. 12
mv Κn νpακων , από
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
σε οικισμούς!
Το πελατειακό Κράτος.. .
Οι μεθοδεύσεις δεν πρόκεται
να σσουν τον Αλ. Τσίπρα!
> fράpει ο ΠΑΝΝΗΣ ΣΑΝΗΣ, Ap . Mοpιακής ν
Bιολογίας Πανίμίου υαwνυν
Το ακούμε συνέχεια τόσο από επίσημα , όσο
Κοάο Εείκαι του δε
δυμου ρητού -δεν είμαστε Λαός εμείς- Γιανα κοanipoo Sua mλον
Τητας Τωνάγρυων ζων,
> ράφειη ΑΡΕΤΗ ΜΑΑΜΗ
Κ ς αρκουζουν κατοικημένες πε
Μ ίθ Τoί Τ λαο
μας! Κι αυτή που μου 'ρχεται τούτες τις μέρες σο
avaCarnan rod
Αποκεντρωμένη Διοίκηριάπτ κο Το ο
αναστεναγμό για έναν Παποδόπουλο που ΜΑΣ χρειάζετα ή
τν ΠτΑλά
φοβάμαι, ότι αυτά τα. πολτικά μυστικά πολλές
κ άνή να κάνουν ότι θαφάνε, όλο Τον Τουρκοκυπριακό
λαό! Ποιά μυστικά; Αυτά ντε , που επθηκαν μεταξύ
δονίaσστήνει τη λήΨη μέτρων προστασίας
ΖετοB Λ mae oνια κ Ν
σπό σοδισμό. Αλλά δεν είναι ουτό
prllaygodu oumaran
κατοίηκ νη Μαη τους
θέμα μος Το όλο
-η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα