Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΕΗ,
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΑΛΑ
Την πεποίθηση ότι θα ανατρέ-.
ψει την πολιτική της υπερφορολόγησης, εξέφρασε πρόεδρος
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης,
δίνοντας έμφαση σε αυτούς που
επλήγησανπερισσότερο.
ΚΑΤΑΛΥΙΚΟΣ ΟΡΟΛΟΣ
ΤΟΥΝΕΟΥ ΑΡΧΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Στα σημαντικά αποτελέσματα
που θα φέρει σύντομα, η συνερ γασία με το νέο Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής Ελπιδοφόρο, αναφέρθηκε ο νέος περιφερειάρχης
Αττικής Γιργος Πατούλης.
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΕΙΑ
Για τη κορυφαία στιγμή στην
ελληνική ομογένεια και την
Ορθοδοξία, εστίασε ο περιφε
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απ. Τζιτζικστας, με την ενθρό .
νιση του νέου Αρχιεπισκόπου.
ΔΟΝΙΑΣΕΛΙΔΑ2
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 1.
Ι ΑΡ 0ΜΟΣ
10,50ε
ΦΥΛΛΟΥ
2 0 19
1ΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΔΥΣΚΟΛΗ
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
Ανοίγει το νέο κατάστημα,
μεψυγεία, κουζίνες και
άλλες λευκές ηλεκτρονικές
συσκευές, στην περιοχή
του Ρέντη, Πέτρου Ράλλη
99, αλλάζοντας δυναμικά
την αλυσίδα του Πλαισίου,
με τον πρόεδρο Γιργο
Γεράρδο.
ΣΕΛΙΔΑ
ΠΟΥ ΟΑΚΡΙΟΕΙ Η ΝΙΚΗ
ΤΙ ΟΑΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
ΟΙ ΕΠΙΑΟΓΕΣ ΤΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ Ο
ΟΗΜΑΤΙΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΜΕ ΤΗΝΕΞΑΓΟΡΑ ΡBΒ
Η απόκτηση της PB
αποτελεί σημαντικό
ορόσημο στην υλοποίηση
της στρατηγικής μας να
επικεντρωθούμε σε αγορές
στις οποίες μπορούμε να
έχουμε ηγετική θέση ,
δήλωσε ο αν. διευθύνων
σύμβουλος, (coo) της
Eurobank Σταύρος Ιωάννου.
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΡΟΛΟΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Για την οικοδόμηση των υποδομν που θα διαδραματίσουν σημα
ντικό ρόλο σε δημόσιο τομέα και τουρισμό, αναφέρθηκε ο διευθύ
,νων σύμβουλος της Fraport Greece Alexander Zinell, μιλντας από
το βήμα του Βου Συνεδρίου Υποδομν και Μεταφορν .
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟPΑ
Έφτασε τις 850 μονάδες με
θηση από ΔΕΗ και Εθνική
ΧΡΜΑΤΣ ΗΡΙΟ
Ν oική τρά.ιδε
τόνooν α άλλοτων δείκτη
του Χρημτστηρίου ou
t-λοομ ό πό
ΣΕΛΙΔΑΟ
tκεομονάδες, αν
οτpοςmορουοάστημ
μεnμένος οε ούγκριση
με ις προγούμενες
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ DESIGN TEΝΟΛΟΓΙΑΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Την βεβαιότητα ότι τα σύγχρονα γαλλικά μοντέλα DS, συνδυάζουν
το μοναδικό design, τη τεχνολογία, την άνεση και τις επιδόσεις , εξέφρασε ο Ghief operating Officer (Coo)Δημήτρης Καββούρης, εγκαι,γιάζοντας, το πρτο DS Store στην Ελλάδα.
συνεράοις. Η μετοχή της
ΔΕΝσημεhoε άλμα 84%
κοι της Βθνικής 5.00w, με
ootέλeopoα η συνεδρίοση
νακλείοεμε κέρδη 1,ms
στις 849.35 μονάδες,
ΜΗΝΤ7
αντίοση μάλστα με
ικπτωτικές τάσεις στις
ευpmές αοpές .
ΙΔ ο γενικoς
| μετξ uν n40440
του μpo Μκα.
ΣΕΛΙΔΑΟ
μεναλυτpη dvodo oμen
τοu Εnορίou p28
o οuαστε αmολο.
γική Ρpίοδο η γoρά δενu m
MOLH 0.25%)B48
oνωτapp τοςελστο
δονλοαδεκτς τγοφον
πλύρ ε .
οτες των oopv 4ροω
eaβnM
μο στοθιρότητς ανn
αtos Μae ου
ήτpaν m m
ΣΕΛΙΔΑ1Δ
μετ κ λoγt Mm
όφοίντικ ωtrm
ονω του nο o Aη
MR να pνt
Ο ν044Ν
εupο oro avnα m
pοuν ό πε τ
ήeo eαέuι ερa
δεςον po
αφολο τκυψηλή
0/4, στκ 2160 ολε p
μεmλτιρη άνοδοσsioν
όκηi Α
mκγλύτεpη κn t
.Λμδα 1pάντης
atoamofuey
fow po
oυ ς ουvολ
λεyέ oμ
Eoν νοδο, n4eικ meι
ao τκ880 μυνες,Ηο
άλλη βΜΑ ος τmw
or ς δekτn κλ
1 4νοο 2.5m κοgo
λ μάrα
ςτης Aepea C
ίελεoν
40 ο Αφ
Iw apό πoτo, Το ar po
) Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
m 0οονοφοράστη
Ινωστό 6τaornο
Θ τ oλopoνM
Ευνικής
ακολοτ - π Α
γο οοολ ΕΗ Α