Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στα βαθιά με το καλημέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
917 71108 592124
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου : 26.964
Τρίτη 25 Ιουνίου 2019/ τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Στα βαθιά με το καλημέρα
Κρατικός προϋπολογισμός και Πρωτογενές Πλεόνασμα στο επίκεντρο από την επομένη
εκλογν
υποχρεσεων , λάδα. Αναμένεται ότι στο πλαίσιο αυτν των
ισκέψεων θα υπάρξουν- έστω Παρασκηνιακά επαφές με στόχο την καλύτερη Προετοιμασία
επίσημων διαπραγματεύσεων Που θα Πραγ
ματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου
τερος γύρος συναντήσεων- άτυπος Πλαίσιο της μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Η
στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου. επίσημη άφιξη των κλιμακίων Προγραμματίζεται
Πλέον για μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί
κης, στε να έχουν Πραγματοποιηθεί και οι
Προγραμματικές δηλσεις της νέας κυβέρνησης
του νεοεκλεγέντος πρωθυνει υπενθύμιση
Από την επομένη κιόλας των εθνικν
εκλογν της 7ης Ιουλίου θα βρεθούν
επίκεντρο ο κρατικός Προϋπολο γισμός της Ελλάδας, αλλά και οι στοχοι των Πρωτογενν Πλεονασμάτων.
Το Eurogroup είναι προγραμματι
σμένο να πραγματοποιηθεί στις 8
Ιουλίου. Βέβαια,
νάριο είναι να μην υπάρξει επίσημη συζήτηση,
καθς η νέα κυβέρνηση δεν θα έχει καν ορκι.
στεί . Ωστόσο,
ότι σε όΠοιον εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα γί.
Ντιμπέτο
για τοναυάγιο
τουνιμπέτ
αλλά και του γεγονότος ότι υπάρχουν
διαφωνίες όσον αφορά το κατά Πόσο
επιτυγχάνεται φέτος ο στόχος
Πρωτογενούς πλεονάσματος. Ο δεύUBS
Οι ελληνικές
εκλογές
και τα σενάρια
για το χρέος
θα γίνει
Στο ετήσιο συνέδριο
ισυζητήσεις των
Σεναυάγιο οδηγήθηκαν
κομμάτων για την εξεύρεση μιας κοινής ημε
ρομηνίας προκειμένουνα διεξαχθεί το ναμπέτ
μεταξύ των πολιτικν αρχηγν. Τα κόμματα
αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο, καθς
καμία Πλευρά δεν θέλει να χρεωθεί την αδυναμία εξεύρεσης λύσης. σελ 17
του Economist
έχουν ενημερσει ότι θα παρευρεθούν τόσο ο
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ όσο και οι επικε
θεσμν για την Ελ
Πιθανότερο σε
αλλά και η
ομιλία
στη ΔΕΘ. σελ. 4
στο παρασκήνιο είναι δεδομένο
φαλής
κλιμακίων
πουργού
ΕΚT: Έτοιμη για νέα
χαλάρωση Πολιτικής
20.000
Με τζρο 2 δισ. ευρ
αφλερτάρεινη Mytilineos
(δολ. ανά bitcoin)
Σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των προβλέψεων
αναμένεται να κινηθούν τα οικονομικά μεγέθη
του ομιλου Myilineos το 2019. Η Myilineos
δείκνει να ολοκληρνει το Πρτο εξάμηνο του
2019 με τζρο άνω του 1 δισ. ευρ, εν για το
12μηνο ο όμιλος Προσβλέπει σε συνολικά έσοδα
άνω των 2 δισ. ευρ. σελ 12
15.000
ιπροβλέπει δημοσκόΠηση του Reuters
Ηπροοπτική Περαιτέρω α
λάρωσης της νομισματικής Πο
λιτικής γίνεται Πλέονη νέα νόρ
μα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ, όπως άφησε
να εννοηθεί ο Πρόεδρός της
Μάριο Ντράγκι, ο οποίος, Πριν
από μερικές ημέρες , έκανε τη
μεγαλύτερη στροφή πολιτικής
διάρκεια της οκταετούς θη
τείας του , όταν διαμήνυσε ότι
κεντρική τράπεζα της Ευρω
δημιουργήσει
δεχομένως
Παράθυρο ευκαιρίας για τις οι
κονομίες Που έχουνV χτυπηθεί
Περισσότερο . Οικονομολόγοι
Που συμμετείχαν
10000
τελευταίο
Γιατίο ΟΤΕ αποχωρεί
από τη Ρουμανία
του Reuters Προβλέπουν
ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου
η ΕΚΤ είτε θα έχει μεισει το
επιτόκιο καταθέσεν της (σήμερα στο-0,40%) είτε θα αλλάξει
ακόμη περισσότερο
θυντήρια γραμμή της, δεσμευό
μενη να διατηρήσει τα επιτόκια
: Χαμηλότερο επίπεδο για πιο
Παρατεταμένη Περίοδο, Παρά
Υεγονός ότι τα επιτόκιά ης
Παραμένουν σε ιστορικό ναδίρ
εδ και
Σενάρια αποχρησης και από τη ρουμανική
αγορά, στην οποία εισήλθε το 1998, επεξεργάζεταιο ΟΤΕ, έχοντας Πλέον χρηματοοικονομικό
σύμβουλο την Barclays. Η πρόθεση της διοίκησης
είναι γνωστή εδ και αρκετό χρονικό διάστημα,
ωστόσο-όπως συνήθως συμβαίνε- η Πρόσληψη
συμβούλου σημαίνει Πως οι συνθήκες έχουν ωρμάσει. σελ 14
Απρ. 2018
Οκτ 2018
Ιαν. 2019
Απρ. 2019
Νοέ 2017
Ιούλ 2018
Ιούν 2019
την κατευΣευψηλό 15 μηνν το bitcoin
ζνης θα προχωρήσει
σε νέα
μέτρα χαλάρωσης εάνο πλη
θωρισμός δεν κλιμακωθεί . Η
Προοπτική αυτή θα δσει Πε
ραιτέρω ανάσα στα επιτόκια
των δανείων του ευρ
κρυπτονόμισμα bitcoin , ξεπερνντας τα 11.000 δολάρια, φθάνοντας στο
θραύση κάνει το
υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2018. Η Πρόσφατη ανακοίνωση της Facebook όι
θα Προχωρήσει στο δικό της κρυπτονόμισμα, το Lbra, έχει δσει θηση στο ράλι του bit coin, χωρίς να λείπουν οι προειδοποιήσεις αναλυτν για ενδεχόμενη νέα φούσκα σαν
αυτήν του 2017. σελ 15
Creta Farms
χρόνια. σελ. 3
Στρατηγικό επενδυτή
αφέρνεν ο Κ. Δομαζάκης
και εV
Στην (πρίζω
ηπλατφόρμα
για την πρτη της Πειραις
Στα χνάρια
Με μια συμφωνία με στρατηγικό επενδυτή, ο
οΠoίος δύναται να εισέλθει στην Creta Farms διαθέτοντας κεφάλαια έως του Ποσού των 15 εκατ
ευρ, θωρακζει το οπλοστάσιον του οκκ Κωνσταντίνος Δομαζάκις, εν όψει της αυρκινής εξ
αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης σελ 12
Σεπέντε
Πυλνες
ηστρατηγική
της Ε.Ε.
η Εθνική
κατοικία
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ
ΣΤΗΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Από 1ης Ιουλίου
Προς έκδοση ομολόγου Core Tier
2019-2024
έκδοση ομολόγου
Ηπροστασία των εξωτερικν
συνόρων, η εμβάθυνση της
ΟΝE, ηπεραιτέρω ολοκλήρωση
της ενιαίας αγοράς, η προόθηση
της Πράσινης και κοινωνικής
ΕυρΠης
συμφερόντων ης Ένωσης στη
διεθνή σκηνή είναι οι βασικές
Προτεραιόητες της Ε.Ε. την Πεν
ταετία 2019-2024. σελ 2
Την 1η Ιουλίου θατεθεί σε λει
Προχωρήσει
Έτοιμη
Core Tier Π είναι η Εθνική Τράπεζα. Ήδη ομάδα
της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο μαζί με του
συμβούλους και διερευνά την αγορά, κάτι Που ση
μαίνει Πως η έκδοση δεν θα αργήσει και θα είναι
γεγονός πιθανότατα μέσα στις επόμενες δύο εβδο μάδες. Πάντως στελέχη της Εθνικής σημεινουν
Πως οι εθνικές εκλογές δεν Πρόκεται να επηρεάσουν
τις αποφάσεις της τράπεζας. Πιστωτικά θετικό θεωρεί
Moody's το ομόλογο Tier I της Πειραις. σελ. 7
τουργία η πλατφόρμα υποβολής
αιτήσεων για την προστασία της
Πρτης κατοικίας βάσει του νέου
Πλαισίου και συγκεκριμένα του
νόμου 46052019. Όπως αναφέ
ρουν στελέχη του οικονομικού
επιτελείου της κυβέρνησης,
ηλεκτρονική πλατφόρμα ήδη είναι πλήρως λειτουργική. σελ 10
σελ. 11
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Στο 0,4%
του ΑΕΠ
και η Προαγωγή
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ FOLLU FOLLIE
ηπροστιθέμενη
αξία του ΟΛΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Μαΐου
  Πέμπτη, 23 Μαΐου σήμερα, και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Μιχαήλ του Επίσκοπου Συνάδων και Ομολογητή και της Αγίας Μαρίας του Κλωπά της Μυροφόρου. Γιορτάζουν επίσης ο Όσιος…Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 23 Μαΐου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος»: Οι τελευταίες στιγμές του ήρωα Κώστα Ηλιάκη
  Λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι ένας τουρκικός σχηματισμός από F-16 και ένα φωτογραφικό αεροσκάφος RF-4 εισβάλλει στο FIR Αθηνών από το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να έχει υποβάλλει σχέδια πτήσης.…«Έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος»: Οι τελευταίες στιγμές του ήρωα Κώστα Ηλιάκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δυτική όχθη: Ακόμη δύο νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του Ισραηλινού στρατού
  Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι άλλοι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ως εκ τούτου, επισημαίνει πως από…Δυτική όχθη: Ακόμη δύο νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του Ισραηλινού στρατού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θρίαμβος της Αταλάντα στον τελικό του Europa League
  Το Μπέργκαμο και η Λομβαρδία πανηγυρίζουν για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της Σταχτοπούτας Αταλάντα… Η απίθανη ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κατατρόπωσε την αήττητη πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερ Λεβερκούζεν με 3-0…Θρίαμβος της Αταλάντα στον τελικό του Europa League - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall Street: «Άσχημα» μηνύματα από την Fed οδήγησαν σε πτώση
  Με πτώση έκλεισαν οι αμερικανικές μετοχές στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς τα πρακτικά της Fed από την τελευταία της συνεδρίαση εγείρουν ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, σε μία ένδειξη ότι η ομοσπονδιακή…Wall Street: «Άσχημα» μηνύματα από την Fed οδήγησαν σε πτώση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ