Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εe0φω 1
|ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
μεχρι θονά ου p
Ελtdθερo/
την anο
Ιουνίου
Τιμή φύλ : 0.50
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Στο φως το βυζαντινό
εργαστήριο κεραμοποιίας
που εντοπίστηκε κατά την κατασκευή
Αιολικού Πάρκου στην Κοζάνη
Σελίδα 11
<Τριφασικό σχέδιο της ΝΔ,
σε γνση της Κομισιόν ,
για τη διάσωση της ΔΕΗ
ΕΛΣΤΑΤ
Απειλή
-η μη φοση 1ου χεο pn oυ
Τι θα γίνει με μονόδες , Προσωπικό και τιμολόγια
Σελίδα Τ
φτχειας για το 33% των Ελλήνων
Σε επίnεδα Βounαρίas και Ρουμανίas .
διατηρείτα το noοoτό των νοικοκυρν
nou βρίσκοντα οε κίνδυνο φικειas
και κονωνικού anoκλειομο ,
napa τη μείωσn nou καιαγράφεια
Στη παγίδαν των τεκμηρίων
οι φοιτητές
σε σχέση με το 2017
Σελίδα 12
ΦΑντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής φόρων
βρίσκονται φέτος χιλιάδες φοιτητές
Τουρνουά
Μακεδονικού Κοζάνης .
Συμμετέχω άρα κερδίζω!
Πτολεμαϊδα:
Νεκροί δύο
ποδηλάτες
σε τροχαίο
Σελίδα 9,
11ρ σΟΤτ RτΕΙΣ
Μπόμπιρες πρόσφεραν ωραίο
και ελπιδοφόρο θέαμα
Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πρωινή βόλτα
ομάδας
στην περιοχή της Εopδαίας , όταν μία ομάδα
έξι απ' αυτν παρασύρθηκε από IΧ αυτοκίνητο , που οδηγούσε
μία 60χρονη, με αποτέ
λεσμα να βρουν τρα Αυτοδυναμία
ή αυτοχειρία
Σελίδα 2
ποδηλατν
Η θέσπιση της απλής αναλογικής στις εθνικές εκλογές θα εκθέσει τη χρα σε περισσότερους κινδύνους .
και aeπi σTη οικονουία και την κοινωνία . Μόνοι
| κερδισμένοι από την επαναφορά του συστήματος
| αυτού θα είναι μικρές ομάδες ακραίων στοιχείων και
ποδηλάτες
τραυματιστούν οι υπό .
λοιποι, εκ των οποίων
οι δύο σοβαρά.
oo oovοo
| εάν θα καταργηθεί ο νόμος με τον οποίο υιοθετήθηκε
lη απλή αναλογική.
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
Σελίδα 5