Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

25

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5170

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Τολµηρές µεταρρυθµίσεις
και µείωση πλεονασµάτων
n ∆ΙΨΗΦΙΟ ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ ΤΗΣ Ν.∆. (35,1% ΕΝΑΝΤΙ 24,4% ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΣΕΛ. 10

«∆ΑΓΚΑΝΑ» ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ναυάγησε
το ντιµπέιτ
ΣΕΛ. 5

ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ «ΜΑΪΜΟΥ»
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Απατεώνες
«τύλιξαν»
...ηλικιωµένη
ΣΕΛ. 11

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ
Η ΑΤΥΧΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Βρέθηκε νεκρή
στα Ίσθµια
Κορινθίας

Μαζικά εξώδικα

σε 890.000 οφειλέτες
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΕΙΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΕΛ. 3

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ
ΤΟ Γ.Κ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

«Αναγκαίος ο
επανασχεδιασµός
του συστήµατος
υγείας»

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ

«Ζήτηµα
πολιτικής
η αντιµετώπιση
των ΑµεΑ»

«Γιατί κατεβαίνω
στις εκλογές
µε την Ένωση
Κεντρώων»

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 11

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

Στον αέρα... ο σχεδιασµός
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

«∆ιαζύγιο»
µε Γκίκα
και Σαλούστρο
ΣΕΛ. 21-24

ΣΕΛ. 8