Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΆρΝισαν ήδη 1α μοβλήματη
Κα ι διακοτές ρείμτος
Πόλεμος" για τη μεταφορά ΗΖ στους δύο σταθμούς της
Κρίτης σε Βρύσες Αποκορνου και Αθερνόλακκο
ΣΕΛ 11
Κρήτη
f ΜINΟΑN LINES
4Gind Group compη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΜΕΡΑΝ 0σης 11:0
tnsun σηpinooomm 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
μεonouτεεπερο και ταύτερο us: tamsn Sntm a20
www.minoan.gr
ΑΡΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5664-ΤΜΗ 1Ε. ΤΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019. www.neakriti.gr
ιβγει . λάδι ο εργολάβος
Πρωτοφανής μεθόδευση για να
Μεγάλο κόλι
νατην ανάπλαυη
ΥΑΟ1Η9)
. ΑΠευθείας στουπουργείοη ένσταση γιατην κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτούπο
Κοιτάσμαπα Σεκ 10
Παχιά Αμμος ΣΑ 14
Εμξει σκουπίδια που φέρνει | Πέφτουν οι υπογραφές για τους | Σεελείθερη πσιο τρος
ηθάλασσα από ις Κυκλάδες | φιτικούς υδρογονάνθρακες
Ιεράπετρα ΣυΑ 17
των καταστιμάτων εστίασης
ΑΝπύμΠιS 0υς 40'Gονημήμμας 0ε Πεμιαχές τις Κρίτς,
ΣΕΛ 3