Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ε Αpουλο ω
www.olymp iobίmn.ur
nμήwMou w p
ΤΗTΗ 5ΕYNOY 19
ΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΤΑ0ΟΔΟΤΗΤΗΣ
Περισσότερες
από 200.000
120 ΔΟΣΕΕ
Ωρα να nαμc
υην Γιαρια
Πότε κινδυνεύουν
να χάσουν
τη ρύθμιση
στην αναμονή!
ΠΠΜΕΡΝ ΜΕ ΤΣ ΚΥΡΕΣΚΑ
ΠΡΟΣΟΡΙΕΣ ΣΥΜΤΑΕΣ
Πο Ψηλά.
ΜοΜμνηνθάστmνοαα όKwpeφμό ηopα Ταμία
π τΣ 4ητ
κω Erυκήούη κnς p "α
αν μ δo Τoτωο
ΟΙ 0ΦΕΙΛΕΤΕΣ
υπτργ pαί οΒΚΑ.
atλ 3
προαν ς μάτο ξη ο
o ο γαπpοοpo ό
pαήνες σον Β6KA ανp α 4e
νακίςerrς 24d p
Ποια μεγάλα έργα
θα βρει στο .
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΗ
συρτάρι
αα η μς 140 μ ανο
Tα ήο 1 pυ ου 20160
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ (Φωντο
ΚΑ Ο Τ4.
α rμoμον οw ίu
MA uoύα
ονομ ioν κνζίαo
300 wς δoνακος n oν
Υnαψηφιος Βουλευτς Πίερίος
ΟΚΟΛΜΡΟΣ ΚΑ Η BOΡEΙΑ ΠΕΡΑ ΕΔΟΑ
Το στίγμα της νίκης στο δικό τους
παιδί , Το Φντα Μπαραλιάκo!!!!
Φοοντιστήρια
8Βαση
Εγκαίνια noλικou γραφεo
Τp 11 ί toia
Θεόδωρος Τόνας
Ττομε νrτυμνι
δo Εnovow
ΣΕΤΤΑΣ rΟΡnΟ
nατonοΥΛΟ ΕΑΤΙΟΣ
25ης Μοriaνi
Bhn fφο
Ε Α51 46ι0
η15Μgιν 1, tn
-2331 ο
ailbaskategmal.com
Fecebac bautfre ra
e 235Η 4017
κδυ10 41
www.b d
ΠΑ Η ΜΕΑ ΧΡΟΜΑ
Εξοπλισμός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Τηλεδιάσκεψης. Τηλεκπαίδευσης
ΕΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΛ
ΣΝEAΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΑΠΚΗΣ ΕΠ"ΡΟΠΗΣ
Πς θα γίνει η προβολή
στην προεκλογική περίοδο
Μtο μα νoς oυdίκής ροός 30150 σεόλam opeμ
Λύ mςpς αmαα riαμός δμηςmpaaσς oοπλeίao i ακ ουpoρμμος hovia opor
pαpάλ
-oRΕEότα
σλ. Σ
Κατtpνη
δortorοuonbrinn Τάσιa Ι 60τ
A.Η310/059Ε
atunmο .
aν nή.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣz
κoμ σχίσος mοσύης
Ττατιληκς ,βος Λpος
π, ους κoς ooς uπpάτηνα uv ην
ΜΗη 0 Δήo opης ς m όες ς o
ΑφΟι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Υαποωυννικητος οτς κατερες
nutς ατο εξοδιαυμίνο μας
προοumκό, σος εγκόμαστε ο
καλύτερο αποτέλεσμα.
roneΗΜΗ MAAΑ
συλ 0
ΤΙΑΤΙ
T2351039303 & 34886
Πρ τυπο
konstadini dis @i vα. com
prων 25 e nu
ΦΡονττα τηριακό οuγκρότπμα
AνθρωTnστικίν Ζπουδον
Γατσιός-Γκoυηs -Μπρουσκέλης
θεκν Σπουδν
Λoroi ΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΤΥΠΟ
Οκονομίος nnpoοκής
μAΕtεα
ΓΕi Εr τ
,ΔΙAΓ ΑΑ
Ανβρωmστικίν Σπουδν
τπΡΟ ΚΑHΡ Η
θετκν Σπουδν
ΗΕΡΙΕΕ
APnmκn P ηpn
Οκοεμας & ΠληροpομήΚ
ΡυrEιE Κ ΡΟμε
η5220ο
208 t 3τα
ΑΡΕ Τ ΙΧ ΥΟΤ
ΤΗA : 29510 3507ο, PAX: 23510 281 78
θrontproέγμοηριmil. com
Η τα υ εα
ηυeί Εου13
E-MAIL
ε ε Οαν
ιituρεεαοd 1+.
ΜΠΑΣ ΔΑΡΑAνοδος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛειο.