Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος : 1669
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογρόpος
Πε ηνατιά
ν tηo τσυ
ΚΑΘΗΜΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
EΟιτήΤΙΑ Εδόη Δουθυτής ΒAΣΕBA-τ 450 φήλου 150Τμή060 ευρή Ελmo Καριακή 24 ouvou 2019
ΗΣΤΣ7 ΙΟΥΛΟΥ
ΟΑΚΑΙΑIΚΑR ΤΟΕΙΡΑΕΑ
6οναντα στιν μοψη
μεσυίο τοξη θα
Γράφει ο
Αρας Τσείίκοςe.
Πρυτίστωe Ba.
ondgr nuP
tov υσε
γές της ης Ιουλίoυ Η οdot antuθoγετοι στο
κοnornpων ε
ΤΙΝΗΣΗΑΝΕI
nτο τη Aoς
tης uηεpφοpολoγnoης τοnpoς και η nου δεν μοθετούν t .
ουvena τν EΛAηvev
το oν uτά ts ntv pe, ΜΟνIκέ
τoάκισμο tnς tnpn pinoυ xρόνna ότι σηεν- v
κρατ.
Πριν και μετά θάνατον
| 17 χρόνια από τον θάνατο του n. Μελετίου
0 nov toν θανoτον μος κpονος αtaτεμαοομ .
ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕ
tη pεon oκ ακtoi .
ανη Τ]
ΜΙΑ ΜΕΡΑ!
Εννάυ (0) louvίou 2018 Πμέpα Κυρκή, dρα 11:30
Τατoν Arρολέσχη Δrins Τηύτη η Πτήση ήταν αλ
Εντείνει τις επαφες του
στην Πρέβεζα
- κuοιάκη
kτεράνος Σpoiτoς
Τpοp ο poς κεεpης o τάο ευποχής rα τη σε5
πΑοu ber
10KIτρκό μίνυμ οUK. Minwoτiκη
Nενουμε τους ήρους για κάθε ΕEhλινίδα και Ελληwα
Eτ ρουίκη w Νύμερατικού Γρογράμαας τις Να
"Κλειδωμένη" αωτοδυναμί
Γα τη Νέα Δημοκρατία
"Κλειδω
μένη, αυτοδυναμίu
Μείωon
pλικότυpο εntυν Aηνδ και εάίΕλ.
pupaτικό npιβd .ληνο , ήτον το κ Ν.Δ.
δείχνουν οι
μελευταίες
Ενouesς tεpλap . μp ο Κυpκeς
δημοσκο1op ttpιουng Τ001 AP
ήσεις ιου
Νέας Δηκοκρατίne την nnpooίn του
Κ Νua6 M
601uiρtoofue bi bνό ΔΠΟuΣή
νησης ΝΔ είνι το δημοφιλέστερο
σενάριο ανάμεου στους ψηφοφύ.
w τη ρω
Δημοκροτίe
ΕγστησΜΣ
Μεωrουμε 1ου