Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΡΑΤΟ:
ΠΛΗΡΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τax. Γooφείο
Κ.Τ..Α
ZMATOIN
ιAΟrN
Αριθμόs Αδειa
Hellenic Post
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 48
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP ΦΥΛΛΟΥ 13904
.Κ ΑΙ
210317700-210 38 17 716-210 38 17 737 Γ 210 38 17 331-210 38 17281 E: [email protected] Wwwwihod imoprasiongr
Φωτογραφία του Μάριου Φούρναρη
ΟΗΜEe