Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΟΛΕΙ
ΝΑΝΤΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ
α0 δημιουργός
δεν σταματά, δεν
συνταξοδοτείται
Ο Αίολος υμησε
και φέτος τη μνήμη
του reωpγίου
Ανδρ. Καρέλια
0 Πόργος του Δουράκη
στην Κοστάνια
Στο Βαλκανικό με
την Εθνική Παδων
οι Σnύpος και Αρης
Χανδρινός
ΤηA. 2721021421, oma oletimegmalcom
Αp, φοu 12559. Τμή 1ε
ΚΛνοΕΡΙΑ
Η σύμβαση
nou έκοψε
το Ελεγκτικό
Συνέδριο
Σαββατοκύριακο
ΛΟrn ΣΥΤΕΝΚΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΚΗ
wwΝ.elofeheriaonline.aΡ
Εντυπσεις
Νέοι ηρωταγωνιστές και νέα σχήματα
Tey ouba s
Το έλικόπτερο ξετρύπσε
2.026 χασισόδενερα.
e έnoυμε nepνnon ν0
μα ονοή νοδoοη ou
apn oό το εopό αnoτiεμa Το μόνο oίουpo tho
Μ 0 άοu θο ονδειtouν
ΣΕΛΔΑ 2
Π..Ε.Κ. ΑΛΦΑ PLus
Ανακηρύχθηκαν χθες από το Πρωτοδικείο
ΕΑΚΑΙ ΕΣΥ
77 υποψήφιοι Βουλευτές
σε 18 κόμματα στη Μεσσηνία
29 10ΥΝΙΟΥ 2010
ΛΛΟΑΡιus
-20% ΕΚΠΤΟΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΤΤΡΑ
Ανακηρύχθηκαν χθες το μεσημέρι anό το Πρω- εκλογν και σε τοπκό επίnεδo , όηου στη "μάκη"
τοδικείο Καλαμάτης οι unopήφo Βουλευτές στην μιαίνουν 18 κόμματα και συνασσμοί, με συνολικά
εκλογική περιφέραα Μεσσηνίας . Ετα ξonνά η 77 υnouήφους Βουλευτές. Ολα τα ονόματα των
αντίστροφη μέτρηση για τις κάληες των εθνικν υποuηφίων ανά κόμμα, στη σελίδα 13.
Πιπίνα n. Κουμάντου
Υποψηφια Ρουλευτης
" ηγopoς
ΗΛΑΣ ΑΘ.ΤΖΩΡΤΗΣ!
Μίλτος
Χρυσομάλλης
Αγεοχειρουργς
Ενδαγειοχειρουργός.
ΕΙΝΑΙ ΗΩΡΑ!
Το ιατρείο μεταφέρθηκε
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 12A β' όροφος
Δέειo nρωί onόγευμο κοτόnν ρονβού.
οι ευναίκες μπροστά!
τs Sτοθνοί κααστο
Τηλ. 27210 85810 και 6972-245493
. Μητ
Εξειδικευμένο
Οφθαλμολογικό
νστιτούτο
Κουταλά.
SInapiΕΥS
Αστσοα Ζηχαροποστίκή
οpουμropoμίαpo Χεpοpo Κaταppo
Παγωτό από πρόβειο
εpppunta φρέσκο γάλα
MD. PO πo
Εngβbos Παυκάμτε.
Ματίυο Μιρστeδο
ι npoαδού
Μεσσηνιακής παραγωγής
los Angels USA
MO.P.FEBO, ICMG
ppd Naλo
M o Δια
Μσpoδεnύθο
αnmn tnpounμ Bepάρων
Χρήσmo Eνonn
sobremesa
WD σu aν
Βοορη n Ee bee
Miami, US
θεpoi Δακρύρρoas
Πaδουpeunλμολοα - Eipεβιαμάς
restaurant bar
έοντοά
Εuno pόprα o
dnn MD
Εo m ν0ΤΗΤΟΟτ
messinian
1CoΠ.s..
Λεωο, . frvvnuoό 28. Aυεόδα . Αθήνn . 210 9422700
indoesinaρiωeyo.gr
t 6936-195766
www.sinapiseye.gr
FreeWand
ΓΕΑΤΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα