Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

22

ΙΟΥΝΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5168

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ

Πένθος σε Κύπρο
και Ελλάδα!
-Η ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟ 2010 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,
ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΑΙΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ 14 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

Κλοπές
κατά...
παραγγελία!

ΠΩΣ Η ΕΛ.ΑΣ. ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕ
ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ «ΧΡΥΣΕΣ
∆ΟΥΛΕΙΕΣ» ΜΕ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΕΙΣ Ι.Χ.
ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΟΣ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΕΛ. 10

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Ο Β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Οι «12»
του Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 18

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

Καµία ψήφος
χαµένη
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 18, 40

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πλειοψηφία
η «Ενωτική
Κίνηση»

ΠΟΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ
ΣΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ.
ΣΕΛ. 17

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ

Μείωση φόρων
και νέες δουλειές
Τα βασικά σηµεία του κυβερνητικού
προγράµµατος της Ν∆
Αναστέλλεται για 3 χρόνια ο ΦΠΑ και ο φόρος υπεραξίας στις οικοδοµές
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Μείωση εισφορών στην κύρια σύνταξη
Κατώτατος µισθός στα € 730
∆ωρεάν πρόγραµµα προληπτικών εξετάσεων
Πρότυπα δηµόσια σχολεία σε όλους τους νοµούς
Σταδιακή µείωση τέλους επιτηδεύµατος και εισφοράς αλληλεγγύης
Άµεση κατάργηση νόµου Παρασκευόπουλου και πανεπιστηµιακού ασύλου

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΥΨΗΛΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 21-25

ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο Η ΠΑΤΡΙΝΗ ΟΜΑ∆Α

Ο Προµηθέας και επισήµως
στο Eurocup