Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΤΩ4Ε
star 88.8
ΕΦΗMΗE-PΙΔΑ
ΤΗ ΣΦ,ΘΡΑΚΗ Σ
ΚΑΘΗΜ ΕΡI_N_H.
ΤΟ PΑΔΙΟΦ ΩΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019. Αρ. φύλλου 3660. Ετog: 36ο , 0,30 ΕΥΡΟ .1 ΜΑΚΕΜΟΝΙΑΣ 4 71W ΣΑΝΘΗ
3410Ω1717
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ!
http:/www.agonas.gr e-mail:ngonasxan @gmail.com-Τακτικό μέλος της ΕΙEΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Με 206 άτομα
οκτάμηνης σύμβασης
ολοκληρνεται
η στελέχωση
των υπηρεσιν
του Δήμου Ξάνθης
ΕΙΕΤΕ
Σελίδα 5
ΠΑΡΑΓΚΑ . | Οι τελευταίοι
ο Μιχάλης Σπανίδης
Γράφει
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ
FOR EVER
του θεριστή
Σελίδα.
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σελίδα 13
Γράφει
ο Στέλιος
Αρσενίου
8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΞΑΝΘΗ
20-23
20 23
ΙΟΥΝΙΟΥ
|Σελίδα 7
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Σελίδα 9
Συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Δήμου Ξάνθης
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η Μαρίνα
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
"ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Παυλίδου
ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ"
Η Τέχνη, n Ζωή
και ο
Σελίδα 8
Coco MΑΤ
Φ. Γκ. Λόρκα
του Θανάση Μουσόπουλου
Σελίδα 11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα