Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Εβδομαδιαία Εφημερία
www2nappcia.g.290ε
ΕταΣ 1ο- A6οΜοι806
u ΠΑΙΗ 210μσΥ 200
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ( 26410 49000
ΑΧPΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΟΧΙ ΠΙΑ"
Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους... και τίποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν
δεπάει χαμένο.
Θέση Σελο Νεάπολης Αγρινίου
REUTERS: Οι τonικές
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
εφημερίδες έχουν
AΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνάτευξη
Βασλη Φεύγα
στην "Αναγελία"
anό τις μεγάλες Αθηναϊκές εφημερίδες
Σpς μα εho v aνa
δξουμε nς δυνατότηας της
δημουpγς Βλάδαφ ευτ
τοφήταξή τω τον ρ δοφωνoόστeμό Ra AM
υοψήφοςβουλευτής Aτωλοακουναίας και Σύμβουλος wυ npόκδρου της Νάeς
Δημοpαας Βaθ Φ
γoς Τοάτει να ρογωρή σουμκ ενμένο, μοά από
τους δαοαιούς τwυ παpe
θόντος κι μ όνανtο μείγμα.
οονμοής roλnκήςκμελ
γότιρους φάρος κι μορ πρες οpαλιστυ oop piσενα προoσομε
στενδύσεις και να δημου γήpoμε νάς και καλύπρες
δουλες γα όλους τους Ε
ληεφ εύκοκ Φγας.
Σw εnduκνο φυο της
(28 Ιaνiού η Αναγγλία
φλοξντί συνέντευξη του
υοψήpιυ βουλευτή της
Νας Δημορατίος.
ΑΠΟΚΑΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
αΕίναι καιρός η πατρίδα
μας να μπει σε μια νέα
πιο φωτεινή, εποχή
ΤAroα ΠΡΕΤ:Η Εοδ
wαίw δ α ναμnnope την αξητς
γtovος στη Ε
mAKEo: Δν oaαφooυμε ους
Δμουσε ον φούno κtno ouvnnρής α
an ωνηbς
ΤAΟΙKONOMΑ 0 μoοuμε φρους
ενοA, Aoφooές ειοφοpές ο 00 δ
oουμE κnφο να νeςθος εpγooος.
ατατές εφημpίδες άρυw μηαλύπρη ω μμ.
γνωομότηπα σό τς μεγάλες εφημερίδες υ Αθη
pας Σο ερτημα της φευνος
γα το noα μέσ .
εpoτuούν γα την ενημέρωσή πυς οι nολίτες
όον αφορά την τηλεάρaσn, το paιόοωνο κα κ
δτυτι οιαταντήpες ήτν α εδίς Σκαί (τηλε
ραση και ραδόφωνo )540%. ΑΝT1 (45% ) Apiα
(429.3ar35%) ΡΤ 33%1 Οpon27:4 Τατοή
cprμpδa (175) Reai Νeva ( 19%) Καθημερrνή
1790. nuτο Θa( 15, Το Βήμα(123% Τα Νi
(113 1 Εφτμερίδα των Συντατν (104 ΒBC
(1099.CNN (9:4 Eοος (89 .
Eνέ κευξη στον Ακνm Μουκοn
ο τον o tοupnoυλο αλAT)
νού κίνφυ!Aυτό τουρστον αυτmνετε
στα σταχεία του Ντπούτου Rouers Ya την
ενημέρωση στην Ελ α Οι pωτηθaτες απάν τmpaνon ιβάζουν μ τπή tpηερίδα σ βδ μαδιεία τουλάχστον βάση για να καλύψουν
ένημpωτοές τους ανάγκκ, &ύνον τος nύ με γαλύτερη εμmστοούνη στον σταφχαό Τύπο
έναντ των εφηερiων maeaδήςακλοφο
sνEwE
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΟNEΈναρξη
αιτήεων στην
ΕΠΑΣ Μαθητείας
του Αγρινίου
Μια εφημερίδα
στο Αγρίνιο
Ερχεται εβδομάδα πληρωμν
ΤΟ 2011n uγr φγou πναθητιή
οδερφή της η Ντpολ. Havκπάγνή
wολογίο ηκαύτεpn oητή eppίδα
κωpynoti στο Αγνα Μεονονος
καρστορτο ΣΕΛΔ 2
Ξκiτpε η uποβή ατήσε
ων υποψηφi μαθητν
στην Eπτγκλατκή Στολή
Mαθηπίας Αγpνίου του
ΟΛΕΑ Υα ο στοκό ttς
2192000 Ο δκόηες
απροθεσμέες καιου κτ tt0τa a ατήσεκ
Nεςooμημφος υπμονή πρότε να κάνουν α δοαούχα ων συντάξεν του loυλου, του ΚΕA b
ου τωντιδομάτων ενοου και προνον για wviούνα Ηδη έα τφοpαμματοσπίη πληρμή τυς
για την στάμενη φδακδα, την τελευτία του μήνα. Ο πληρές που θα γνουν ΣΕΛΑ 14
n btμoν
FONMHΜΑ Mα κpίνα κοσίa
MΟ : Η δηpοκpατίa μας είναι σε κμα
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
pανι Yο on α ΚΑDE OΜΑΑ
δμοοi σης σtλeς της ανοτε
ΕΝΣ1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γρopο naντς olapooλος
ΣΕΝΔΑ .