Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή)
Ιουνίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6790
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αύξηση
λαθρεμπορίου
στον καφέ
και μείωση
επενδύσεων
λόγω υπερφορολόγησns
Αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίαs
των καινούριων αυτοκινήτων
HVe rΗΗ
μένα α Τοu Μ
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από την 1η Σεπτεμβρίου που τίθεται
- Σε μικρομεσαίο αυτοκίνητο με χιλιάρη
turbo κινητηρα Κημέτρησης των εκπομπν ρύπων και κατανά.
λωσης καύσιμου ο ευρ . Δηλαδή αυξάWLTP (Worldwide harmonized Light vehicles
Test Procedure ) και θα
κλοφορίας αυξάνονται
σε 161 ευρ από 108
Σε μικρομεσαίο SUν
με , κινητήρα πετρε.
λαίου χωρητικότητας
ΤέληΚΗκλοοοοa, ano
148Ρ a
στα 266 ευρ . Δηλαδή
αυξάνονται
79,/0 σαίο SUV με
υπερτροφοδοτούμενο
βενζινοκινητήρα , χωρητικότητας 1,5 λίτρου
Μια τόσο υψηλή
φορολογία ενισχύει
το λαθρεμπόριο καΦέ
και μεινει τις πιθανότητες για επενδύ .
aveδoσς Αλα τα και
Μ ε ona
κατ' επέκταση και τα
Τέλη Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα ο νέος
ανέρχονται σε 292
Σεπτεμβρίου θα κυμαίνονται σε 595 ευρ .
Δηλαδή η αύξηση που
ανέονεταοί a 103 70
Αμεσες απαιτούμενες ενέργειες
νέα κυβέρνηση που
Η αύξηση των εκπο οιικά τα δεδομένα
στο ύψος των Τελν
Κυκλοφορίας που καμpuu ίm
ανατρέπει να δεδομένα και τις εταιρείες
χρονομίσθωσης αλλά
λόγια ο Μάριο Τσε ρούτι , πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης
καφε -νEια στην 11
των εκπομπν ρύπων
WLTP είναι δεδομένο
ότι θα αυξήσει τις εκων των αυτοκνά
Φορίας από 265 ευρ
νήτων σης αυτοκι Ειδικά μάλιστα τη
στιγμή που Πάνω από
εκλογές της 7ης Ιουλίου θα πρέπει άμεσα
λοιπόν να λύσει τον
Πληρνονται amoτέλεσμα να αυξη . άνεβαίνουν στα 407
ευρ. Δηλαδή από την
ξάνονται κατά 53,5%!
. Σε υπερπολυτελές
αυτοκίνητα ταξινομη. SUν με turbo diesel κι
τας λίτρων τα ετήσια
Κυκλοφορίας
θούν ανάλογα και τα
ετηοια ψ τΑλυ αw
επιστροφή
φόρου και
επίδομα
θέρμανσns
Τέλη Κυκλοφορίας θα
εττηρεάσουν σε όσα
ΚΑΟΦΟρίας 2020 καθς
ο χρόνος θα είναι πολύ
περιορισμένος μέχρι
και εκνε
φλησή τους.
στα καινούρια αυτοκνητα αφορούν εταιρι .
κές πωλήσεις ε ίνι
αθ ως και
συνέχεια στην 10
η Σε πτεμβρίου 2019.
συγκεκριμένα,
Αναδρομικά
αποστράτων,
Στην πληρωμή της
το επίδομα ετρελαίου θέρμανσης 2019
θα προχωρήσει το
υπουργείο.Οικονομι
κων.,
! προΠοιοι και Ποσά θα Πάρουν
πληρωμν εποστροφής φόρου από τα εκκαθαριστικά των
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9