Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τoτο του
11pέin να ξupα
να δυopοστηi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Boτήτς Εκλόης -Δευθυντς ΒΣ ΖΕΡΒΑ Εος 45ο -μ φύλου 11409Τμή 0 0 υμή . Παοσκενή 21 ωυiου 2019
ΕΝΛΟΜΟΥΝΑ ΤΝΕΝΗΚΗ
ΕΜΕΙΟΚΑΤ
oγνα δρόμον
Mης ουμφωνα με nhnpo.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
utiς υς oς pης 1orxosSE ounttές ο το στA
πτυσαι α mάναn.
κανες α μην ηρο .
ξοφί το εκoyd ano
noepeo μτο την n
σημn tvepξη της npoe tν Eίxεν tuvnoa t6 κ
κλογής εκoτρατίoςη
κα ορκετό κοpo to κυ Μ Nτoστo .
3 Τ7m Η9
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΜΕΤΡ και ΕΞΠΕΡΤ των DE BADES!
Τσίπρας Vs Τoίπρa! Τσίπρας Vs Τσίπa "
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
moψήφoς Βουλεuτής Πρ ος
Ειο Αμάκ της Αγωνίης, η Κρονί Alnwiς!
ΕΠτός τη n 0 H
Ο. αγωνης δρόμου Yια μια mo κοντινη συνάντηση με
ους εριουοτερους συΥoΠες στο μίv. mpoεκλογικό
| αντέτεtα υτη Dελpοφε ο Ipos ιχτηνα στην ουτοnl
υνέyτα στη σt1
ΜΑ ΕΠΕΚΟΠΝΕΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
(Μέρα 16υ
0'Αυόσμος!!! συνάντησε
το Βασ. Βασιλικό
Εντtμωση npoκrouν οι φωιογρο,
on δάλωση Τuίnρα) Μακιδονία
Πολιικ4 ειάι tou
25/1/19
οτηκε την ελλην.
κή Βουλή η r0νικό γυpολόγων και και . τnς , Aυτά
καteίκους
Πρε .
κν, utuχαν να α
βρνησm μοψηoe
οv, Ναεδονί+
πληντ ra 148 Μ
πpόβαtα της σπρ στους γriτονές pας , λαaγρoφική πρά .
sα Μw nd ην oυληματος της
ναγγepιatουν αν
ος κανκν
.διeης ΑΟήνας. όμου φοίντται do to.
Γράφει ο
Μιχάλης Λουκάς
της Λοpάλυας
ντα και εξωνημ στορία μας , τον Μaκεδοvίο peςνη (κατά neλadηε . moλιτιοpό μας, την ητΣΤ
a0 δάο μέtα