Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 21/06/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε.
Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου:
27 χρόνια
Eurobank:
Δάνεια 84.000 ιδιωτν σε Pillar και Cairo
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
Τα θετικά παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στη συνέλευση
8RE Πς θα αναδειχθεί
Αiαn nυμχής Τηετι
ΚΟΥΡΟΥΑΚΟΥ ΥΠηp
αύν στην Ιρίηγiα
ΠήεηSμια Ηeas
η <Ελλάδα αλλις
Με κεντρικό μήνυμα Το αύριο, σήμερα: για την Ελλάδα των άξκον και τον αξιν,
ολοκληρθηκιν οι εργασίες Ττης γενικής συνέλευσης του ΣΕB, Πuρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλόπουλου . Χαιρετισμό απεύθυνε εκ
μέρους του πωθυπουργού ο αντηρόεδρος της κυβέρνησης , Γάννης Δραγασά κης
εν κεντρικός ομιλητής ήταν ο Προεδρος της Business Europe Picrre Gattaz
Στη, διαφορετική, φετνή
γενική συνέλευση Παρουσιάστηκον 11 θετικά Παρα .
ζείγματα από ην οικονομία
και Τις επιχειρήσεις , την
εκπαίδευοη κα την κονωνική
Προσφορά , τον δημόσιο
Τομέα και Την αυτοδιοίκηση ,
με στόχο να οναδείξουμε Την
"Βλλάδα αλλις.
ΥΠ. Εργασίας: Επιχορήγηση 35 εκατ .
αποθεματικά
του ΟΑΕΔ
Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης , ύψους 35
εκατ. ευρ, για την Πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της Πίστωσης του ΠρουΠολογισμού εξόδων
Εργασίας , Κονωνικής Ασφάλισης και Κοινωνκής Αλληλεγγύης , οικονομικού έτους 2019 .
Στόχος να καταβληθεί η Προβλεπόμενη
επιχορήγηση Ιουνίου 2019 στον Οργανισμό
Αnασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OΑΕΔ)
για την ενίσχυση των αποθεματικν του κλάδου ανεργίας , σύμφωνα με απόφαση της
υπουργού Εργασίας , Εφης Αχτσιόγλου.
υπουργείου
Εσπασαν το φράγμα
των 17 εχατ.
>>( 3η
πξύτες
eλητιά
uεροδρόμα
Δημοσίων Εσόδων .
στην εστίαση και
Επίσης το 70% Των
Το 85%
επιχαρησακό χ διο, θα Πρoγματοαπός mς γωρικής
αρμοδιότητος των
ελεγκταν.
εντός της επαγγΑματικής εγκατά.
τομέα, Οι έλεγχο
θα γίνονται καθημερiνα , ακομη και
>>( 2η
ισης Εnισης το πιηθούν 50.500
μέχρι και τις 31
Οκτωβρίου.
οπληρον
ελεγκτές της Δ.Ο.Υ
Λάρισας θα διενεpΠρωνές , ις απογεθα γίνονται εκτός
ης χωρικής ορμοδ ΒusinessEurope:
Να συνειστά
η μπαρρυθμστική
δυνομκή
υποχρεσεις , τηρούν Τα
βιβλίο,
ας Των ελεVκ
γικό έλεγχο, οι εφοριακοί θα ελέγχουν
ur Tne ΑΑΛΕ. ΤΟ
65% των ελέγχων
θα γίνοντα εντός
snNand σα
θεσσαλονίκης.
Εμφαση δίνεται σε
Σε εξέλιξη βρίσκεται
Το θερινό nρoγραμ Τα mόλοna
φορολογικό
στοιχεα.
Ανεξρτητης Αογής
ενκατά στασης
δραστηριοποιούντα
>>( 2η
Created by Universal Document Converter